Štvrtok 16. 7. 2020
Dnes má meniny Drahomír, Rút

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
3.9.2018 Verejná vyhláška: Rozhodnutie č. 05323/2018/SCDPK/64939, Stavba: "Diaľnica D4 Bratislava,Jarovce -Ivanka sever"
3.9.2018 Oznam: Uzávierka miestnej komunikácie vodné dielo Čunovo
3.9.2018 Verejná vyhláška: Upovedomenie o začatí konania "Rekreačný areál Rusovce"
24.8.2018 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Nákup gastro zariadenia s príslušenstvom do kuchyne MÚ"
22.8.2018 Verejná vyhláška: Rozhodnutie č. UKSP-425-TX1/2018/R-BA-6; Rozhodnutie o umiestnení stavby "BA_Rusovce, zakabelizovanie VN 144 II. etapa - VNK, NNK"
7.8.2018 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Materská škola, Vývojová 228, 851 10 Bratislava-Rusovce.
25.7.2018 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Rekonštrukciu technologických zariadení v kuchyni MÚ"
24.7.2018 Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020

Nahliadnuť do Záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu je možné na Miestnom úrade MČ Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, Bratislava-Rusovce, v kanc. č. 7 alebo na web stránke:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-bratislavskeho-kraja-na-roky-2016-2020
20.7.2018 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Rekonštrukciu plynovej kotolne Miestneho úradu".
13.7.2018 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Rekonštrukciu detského ihriska"