Utorok 2. 6. 2020
Dnes má meniny Xénia, Oxana

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
10.9.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Daniela Yatsenyak
10.9.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - František Hegeduš
10.9.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ing. Milan Benkovský
10.9.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MUDr. Pavol Mazalán
3.9.2018 Verejná vyhláška: Rozhodnutie č. 05323/2018/SCDPK/64941 Stavba: "Diaľnica D1 Bratislava Jarovce - Ivanka sever"
3.9.2018 Verejná vyhláška: Rozhodnutie č. 05323/2018/SCDPK/64939, Stavba: "Diaľnica D4 Bratislava,Jarovce -Ivanka sever"
3.9.2018 Oznam: Uzávierka miestnej komunikácie vodné dielo Čunovo
3.9.2018 Verejná vyhláška: Upovedomenie o začatí konania "Rekreačný areál Rusovce"
24.8.2018 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Nákup gastro zariadenia s príslušenstvom do kuchyne MÚ"
22.8.2018 Verejná vyhláška: Rozhodnutie č. UKSP-425-TX1/2018/R-BA-6; Rozhodnutie o umiestnení stavby "BA_Rusovce, zakabelizovanie VN 144 II. etapa - VNK, NNK"