Piatok 22. 9. 2023
Dnes má meniny Móric

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
3.8.2023 Územný plán Hl.mesta SR BRATISLAVY -zmeny a doplnky č.10-zaslanie oznám. o zmene
3.8.2023 Oprava oznámenia o začatí konania o proteste prokurátora-výzva na vyjadrenie
2.8.2023 Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na území hl. mesta SR Bratislavy od 2. 8. 2023 od 12 hod.
27.7.2023 Informácia o začatí správneho konania na výrub 1 ks dreviny vŕba biela na pozemku reg. "E" parc. č. 816 v k. ú. Čunovo žiadateľa: MČ Bratislava-Čunovo
26.7.2023 Oznámenie o začatí konania o proteste prokurátora, výzva na vyjadrenie č. UKSP373/2023/Da
20.7.2023 Výzva č. MÚ/R - 2208/2023/Mi na odstránenie basketbalového koša na Firmovej ulici na pozemku reg. "C" parc. č. 1120/288 v k. ú. Rusovce.

19.7.2023 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Kristína Cigáneková
17.7.2023 Informácia o začatí správneho konania na výrub 1 ks dreviny borovica čierna na pozemku reg. "C" parc. č. 1144/10 v k. ú. Rusovce žiadateľov: MUDr. Andrea Andrišinová a Ing. Peter Andrišin
10.7.2023 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
4.7.2023 Informácia o začatí správneho konania na výrub dreviny 1 ks smrek sp. na základe žiadosti Kateřiny Kvietikovej, Holubyho 1, 811 03 Bratislava, rastúci na pozemku reg. "C" parc. č. 1152/10 v k. ú. Rusovce.