Streda 30. 11. 2022
Dnes má meniny Ondrej, Andrej

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
23.9.2022 Okresný úrad Bratislava; Rozhodnutie OU-BA-OSZP3-2022/102867-7/POS na výrub 39 ks stromov a 185 m2 krovitých porastov rastúcich v zábere stavby "Cyklotrasa Jarovce-Rusovce"
23.9.2022 Rozhodnutie MÚ/R 3416/2022 - zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávka cestnej zelene, ulica Colnícka pred rodinným domom č. 23, v čase od 01. 10. 2022 do 31. 10. 2022, dôvod rozkopávky: rekonštrukcia jestvujúcej vodovodnej prípojky
23.9.2022 Rozhodnutie MÚ/R 3415/2022 - zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávka cestnej zelene, ulica Pohraničníkov pred zdravotným strediskom, v čase od 26. 9. 2022 do 10. 10. 2022, dôvod rozkopávky: zriadenie prípojky EKS UPC pre zdravotné stredisko
23.9.2022 Rozhodnutie MÚ/R 3414/2022 - zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávka vjazdu a cestnej zelene, ulica Balkánska pred rodinným domom č. 31, v čase od 26. 9. 2022 do 23. 10. 2022, dôvod rozkopávky: realizácia vodovodnej, kanalizačnej, plynovej a elektrickej prípojky
25.8.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Katarína Melicharová
25.8.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Mgr. Veronika Vandrášeková
25.8.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - GOLD4EVER, s. r. o.
25.8.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MENT Art s.r.o.
25.8.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - REAL TIP s.r.o.
24.8.2022 Okresný úrad Bratislava; Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania č. UO-BA-OSZP3-2022/102867-005/POS