Štvrtok 16. 7. 2020
Dnes má meniny Drahomír, Rút

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
21.11.2019 Oznámenie o uložení doporučenej zásielky do vlastných rúk od Okresného súdu Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií formou verejnej vyhlášky uloženej na miestnom úrade pre - František Domics
20.11.2019 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Doplnenie verejného osvetlenia a uzemnenie osvetľovacích stožiarov na Colníckej ulici"
18.11.2019 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Vybudovanie kamerového systému v mestskej časti Bratislava-Rusovce".

Poznámka: Administratívnym nedopatrením bol v pôvodnom rozpočte (príloha č. 2) uvedený nesprávny počet kamier. V prílohe č. 2 nájdete už opravenú verziu rozpočtu.

18.11.2019 Oznámenie o uložení zásielky - Gabriela Serbin
18.11.2019 Oznámenie o uložení doporučenej zásielky do vlastných rúk na pošte v lehote 18 dní odo dňa 15. 11. 2019 - Rastislav Filkasz
15.11.2019 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 2/2019 o poskytovaní dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce
15.11.2019 Rozhodnutie MÚ č. 4266/2019 - povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku chodníka, ulica Kovácsova č. 14 , v čase od 16. 11. 2019 do 15. 12. 2019.
14.11.2019 Oznámenie o uložení zásielky - Michal Švec
14.11.2019 Oznámenie o uložení zásielky - Gabriel Serbin
11.11.2019 Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Sysľovské polia na roky 2020 - 2049