Pondelok 26. 9. 2022
Dnes má meniny Edita

Oznamy

13
feb
2019

Odvoz odpadu v hlavnom meste od 15. februára 2019

Bratislavská mestská spoločnosť OLO prijala opatrenia v súvislosti s dopravnými obmedzeniami, ktoré v Bratislave nastanú od 15. februára 2019. Viac informácií aj o tom, ako bude prebiehať odvoz odpadu v Bratislave počas dopravných obmedzení, nájdete v priloženej tlačovej správe.
 
12
feb
2019

Informácia k rekonštrukcii chodníka na Balkánskej ulici v úseku od ul. Keltskej po ul. Pri gaštanovej aleji

Na základe podnetu od občanov sme zisťovali ako je to s rekonštrukciou chodníka na Balkánskej ulici, keďže za tento úsek komunikácie je zodpovedné hlavné mesto Bratislava, a nie mestská časť Bratislava-Rusovce. Projektová dokumentácia bola spracovaná na celý úsek a investorom stavby a verejným obstarávateľom je Generálny investor Bratislavy (GIB). Verejné obstarávanie rekonštrukcie bolo realizované len na tú časť, ktorá je v súčasnosti už opravená, pričom stavba mala byť dokončená do 02/2019. Z dôvodu nepriaznivého počasia sa lehota dokončenia stavby predĺžila, nedostatky a nedorobky budú dokončené do 04/2019 (oprava betónu pri vstupoch k rodinným domom, špárovanie dlažby, obrubníkov, výsadba trávy a pod.). GIB v súčasnosti čaká na odsúhlasenie rozpočtu na rok 2019 Magistrátom hl. mesta Bratislavy, aby po odsúhlasení finančných prostriedkov mohlo spustiť proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa na dokončenie úseku. Situáciu budeme priebežne monitorovať.
 
11
feb
2019

Oznam o prerušení prevádzky

Riaditeľ základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce Vám oznamuje prerušenie prevádzky materskej školy dňa: 12.02. 2019 (UTOROK), z dôvodu poruchy na vykurovacom zariadení objektu. Na odstránení poruchy intenzívne pracujeme. Mgr. Rastislav Kunst, riaditeľ ZŠ s MŠ
 
1
feb
2019

Štatistické zisťovanie SILC

Štatistický úrad SR Vám oznamuje v čase od 4. februára 2019 do 28. júna 2019 sa uskutoční zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019 vybraných viac ako 350 obcí, medzi nimi aj naša mestská časť. Do zisťovania je zaradených 6760 domácností. Viac info nájdete v priloženom liste.
 
30
jan
2019

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 5.2.2019 od 17,00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.