Pondelok 13. 7. 2020
Dnes má meniny Margita

Oznamy

30
aug
2019

Pozvánka na zasadnutie Finančnej a podnikateľskej komisie MČ Bratislava-Rusovce 02. 09. 2019

Pozývame Vás na zasadnutie Finančnej a podnikateľskej komisie MČ Bratislava-Rusovce, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 02. 09. 2019 od 17,30 hod. v zasadačke Miestneho úradu.
 
28
aug
2019

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce 03. 09. 2019

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 03. 09. 2019 od 17:00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.
 
23
aug
2019

Participatívny rozpočet 2019 - 2020 - Výzva na zapojenie sa do pracovnej skupiny

Na najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva 03. 09. 2019 budú naši poslanci schvaľovať aj pravidlá participatívneho rozpočtu. Oproti predchádzajúcim rokom bude najzásadnejšou zmenou jeho dvojročný cyklus - v prvom roku sa bude realizovať zber nápadov, ktoré sa neskôr rozpracujú do podoby projektov a o týchto budete rozhodovať - vy, Rusovčania. Podrobnosti vám predstavíme po schválení pravidiel miestnym zastupiteľstvom ako aj na verejnej prezentácii, ktorej termín včas oznámime. V tejto chvíli by sme vás chceli poprosiť, aby ste sa prihlásili do našej výzvy na zapojenie sa do pracovnej skupiny, ktorej úlohou bude participatívny rozpočet a nápady a projekty doň prihlásené, koordinovať. Prihlásiť sa môže ktorýkoľvek obyvateľ Rusoviec s trvalým pobytom v našej mestskej časti, ktorý bude mať čas a chuť podieľať sa na aktivitách spojených s činnosťou komisie. Z prihlásených obyvateľov budú vybraní dvaja, ktorí sa stanú členmi pracovnej skupiny (okrem nej budú v pracovnej skupine 2 poslanci miestneho zastupiteľstva a jeden zamestnanec miestneho úradu). Prihlásiť sa môžete osobne alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: sekretariat@bratislava-rusovce.sk do 02. 09. 2019.
 
1
aug
2019

Oznam o dočasnom vylúčení dopravy cez stupeň Čunovo Oznam o dočasnom vylúčení dopravy cez stupeň Čunovo

Oznam Vodohospodárskej výstavby š. p. o dočasnom vylúčení dopravy cez stupeň Čunovo, a to dňa 06. 08. 2019 od 9.00 hod. do 15.00 hod.
 
30
júl
2019

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov 29. 07. 2019

Na základe oznámenia Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy Vás informujeme, že na území hlavného mesta SR Bratislavy je od 29. 07. 2019, a to od 09:00 hod. odvolaný Čas zvýšeného nebezpečenstva požiarov.