Štvrtok 20. 6. 2024
Dnes má meniny Valéria

Aktuality a kultúrne akcie

5
feb
2019

Porucha na vodovodnej sieti na Kovácsovej ul.

Na základe oznámenia spol. BVS a.s. Vás informujeme, že na Kovácsovej ul. je porucha na vodovodnej sieti. Porucha sa odstraňuje. Predpokladaný termín ukončenia: do 22.2.2019 a v prípade mrazov do 15.3.2019. Ďakujeme za pochopenie.
 
5
feb
2019

Kto je zodpovedný za neporiadok okolo smetných nádob?

Spoločnosť OLO upozorňuje na neporiadok okolo zberných nádob. Kto je zaň zodpovedný a ako si s ním poradiť? Jedným z problémov, súvisiacich s nakladaním s odpadom v hlavnom meste, je neporiadok okolo zberných nádob. Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) upozorňuje na tento problém kampaňou s názvom Odpad nepatrí ku kontajnerom. Vedenie obce v uplynulom období malo pracovné stretnutie s OLO a riešilo možnosti zlepšenia separácie odpadu v našej MČ. MČ plánuje zlepšiť triedenie odpadu, zefektívniť fungovanie zberného dvora a posilniť prevenčné aktivity v tejto téme.
 
30
jan
2019

Posledné voľné lístky na 1. školský ples

ZŠ s MŠ Vás srdečne pozýva na 1. školský ples, ktorý sa bude konať dňa 9. februára 2019 o 19:00 hod., v kultúrnej sále Miestneho úradu v Rusovciach. Lístky si stále môžete zakúpiť na sekretariáte ZŠ v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod do 16:00 hod, prípadne rezervovať na: tajomnicka@zsrusovce.sk.
 
28
jan
2019

Žiadosť o zhovievavosť pri zimnej údržbe

Vážení občania, žiadame Vás o zhovievavosť pri zimnej údržbe a v rámci možností aj o pomoc pri čistení chodníkov pri Vašich domoch. Taktiež Vás žiadame, aby ste podľa možnosti parkovali automobily vo dvoroch, či garážach a na vyhradených parkovacích miestach tak, aby pri čistení boli komunikácie priechodné a automobily nevytvárali prekážku. Ďakujeme za pochopenie.
 
17
jan
2019

Pátranie po Nadežde O. stále pokračuje

Vážení občania, informujeme Vás, že pátranie po Nadežde O. z Rusoviec stále pokračuje. Prosíme Vás o šírenie informácie, ktorá sa nachádza nižšie.