Sobota 9. 12. 2023
Dnes má meniny Izabela

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
13.2.2023 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
28.3.2022 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2022 o udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Rusovce
28.3.2022 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2022 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Rusovce.
31.1.2022 NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2022, o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Rusovce
25.10.2021 NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 2/2017 o miestnych daniach
25.10.2021 NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
30.7.2021 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
26.4.2021 Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. ..., ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o podmienkach prijatia dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
10.2.2020 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rusovce č. ...../2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce

29.11.2019 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rusovce č. ...../2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území mestskej časti Bratislava-Rusovce