Sobota 2. 3. 2024
Dnes má meniny Anežka

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
24.10.2017 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Zuzana Zrneková
24.10.2017 Oznamujeme Vám, že na Colníckej ulici (oproti parkovisku pri futbalovom štadióne) v Rusovciach bude v čase od 25.10.2017 do 24.11.2017 prebiehať rozkopávka na základe povolenia Miestneho úradu MČ Bratislava-Rusovce č. MÚ/R 4752/2017 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácii a rozkopávku vozovky a v zeleni.
16.10.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 1 ks tuje na pozemku parc. č. 721 v k.ú. Rusovce
12.10.2017 Oznamujeme Vám, že na Vývojovej ulici č. 10 v Rusovciach bude v čase od 12.10.2017 do 14.10.2017 prebiehať rozkopávka na základe povolenia Miestneho úradu MČ Bratislava-Rusovce č. MÚ/R 4594/2017 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácii a rozkopávku v zeleni.
12.10.2017 Oznamujeme Vám, že na Kovácsovej ulici pred domom č. 91 v Rusovciach bude v čase od 12.10.2017 do 16.10.2017 prebiehať rozkopávka na základe povolenia Miestneho úradu MČ Bratislava-Rusovce č. MÚ/R 4593/2017 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácii a chodníka.
6.10.2017 Informácia o oprave Ovocnej ulice v MČ Bratislava-Jarovce
5.10.2017 Plán spoločných poľovačiek na rok 2017/2018 v k.ú. Rusovce
5.10.2017 Oznamujeme Vám, že na Starorímskej ulici v Rusovciach bude v čase od 6.10.2017 do 21.10.2017 prebiehať rozkopávka na základe povolenia Miestneho úradu MČ Bratislava-Rusovce č. MÚ/R 4441/2017 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácii a chodníka.
4.10.2017 Informácia - Oprava Ovocnej ulice v MČ Bratislava-Jarovce
27.9.2017 Pripomienky k cestovným poriadkom

Vážení občania, Bratislavská integrovaná doprava sa obrátila na miestny úrad v súvislosti s prípravou nových cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy. Tieto cestovné poriadky budú v rámci možností rešpektovať zásady pravidelnej taktovej dopravy a budú v maximálnej miere nadväzovať na vlaky. Jedným z užitočných podkladov pre tvorbu nových cestovných poriadkov budú práve podklady získané od obcí. Preto si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie Vašich postrehov a pripomienok k tvorbe nových cestovných poriadkov do 20.10.2017 na adresu sekretariat@bratislava-rusovce.sk.

Viac info získate z priloženého listu.