Sobota 13. 4. 2024
Dnes má meniny Aleš

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
30.1.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Martin Kremnický a manž. Katarína
30.1.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Dušan Ďuris
30.1.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ing. Viera Kučová
30.1.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - JUDr. Dag Vaškor
22.1.2018 Uznesenie z Najvyššieho súdu SR, č.2 Tdo 78/2016
19.1.2018 Oznamujeme Vám, že v nasledujúcich dňoch Vás môžu vo Vašich domácnostiach navštíviť zamestnanci Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti s.r.o. za účelom revízneho auditu - revízia plynových kotlov. Zamestnanci sú riadne označení preukazom, ktoré si môžete overiť na zákazníckej linke 0902/969686.
17.1.2018 Rozhodnutie UKSP 974-TX1/2017/Vi-2 Územné rozhodnutie "FILM PARK Jarovce, Bratislava I.etapa a II.A etapa"
17.1.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 3 ks topoľov
15.1.2018 Vypísanie verejnej obchodnej súťaže na prenájom časti pozemku registra CKN parc. č. 965/1, vyžiteľný na parkovacie státia pre osobné autá
15.1.2018 Rozhodnutie - "Rekonštrukcia-prístavba a nadstavba záhradnej chatky" UKSP 952-TX1/2018-Kb-1