Sobota 30. 9. 2023
Dnes má meniny Jarolím

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
15.10.2018 Čistenie hraničného pruhu a kruhových plôch na slovensko-rakúskej štátnej hranici - oznámenie
1.10.2018 Výzva na vykonanie jesennej deratizácie v čase od 1.10.2018 do 15.11.2018
26.9.2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu MČ Bratislava-Rusovce
26.9.2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Miesteneho zastupiteľstva v MČ Bratislava-Rusovce
25.9.2018 Oznámenie (č. MÚ 3939/2018) o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 2 ks stromov na parc.č. 137 v k. ú. Rusovce, z dôvodu ich zlého zdravotného stavu a ohrozovania zdravia, života a majetku ľudí.
25.9.2018 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Komplexnú správu a údržbu servera mestskej časti".
19.9.2018 Diaľnica D2 - križovatka Bratislava-Čunovo - zaslanie správy o hodnotení
10.9.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Žena s.r.o.
10.9.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - REAL TIP s.r.o.
10.9.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - JUPAL s.r.o.