Piatok 25. 9. 2020
Dnes má meniny Vladislav, Vladislava

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
16.5.2018 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu - Oporný múr na futbalovom ihrisku MFK Rusovce
11.5.2018 Predloženie spisu - odvolanie, UKSP-321-TX1/2018/J-Vi, stavba: "FILM PARK Jarovce, Bratislava - I. etapa a II.A etapa".
10.5.2018 Oznamujeme Vám, že na Balkánskaj ulici č. 89 v Rusovciach bude v čase od 14.5.2018 do 25.5.2018 prebiehať rozkopávka (z dôvodu preloženia plynovej prípojky) na základe povolenia Miestneho úradu MČ Bratislava-Rusovce č. MÚ/R 2256/2018 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácii a rozkopávke chodníka.
30.4.2018 Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla zn. Mercedes - zelenej farby z Irkutskej ulice.
26.4.2018 Rozhodnutie o predĺžení platnosti rozhodnutia "Ponteo II", UKSP-260-TX1/2018-Tn-3
26.4.2018 Rozhodnutie "Rekonštrukcia a prístavba záhradnej chaty", nebytový objekt určený na rekreáciu, lokalita Colnícka, Bratislava-Rusovce, UKSP-178N-TX1/2018/R-Ba-2
18.4.2018 Rozhodnutie o umiestnení telekomunikačnej stavby UKSP 720-TX1/2017,18/R-Ba-2
12.4.2018 Vyjadrenie účastníka konania k obsahu odvolania UKSP-321-TX1/2018J-Vi
9.4.2018 MČ Bratislava-Lamač vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky materskej školy na Hyerovského 4, Bratislava s elokovaným pracoviskom Malokarpatské námestie 6, Bratislava.
4.4.2018 Oznámenie o začatí nového stavebného konania stavby označenej ako "Rekonštrukcia a prístavba záhradnej chaty", na pozemkoch reg. "C" p.č. 390/32, 390/33 v k.ú. Rusovce UKSP -175N/TX1/2018/R-Ba