Utorok 2. 6. 2020
Dnes má meniny Xénia, Oxana

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
28.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky formou verejnej vyhlášky, uloženej na pošte od 28. 10. 2019 do 11. 11. 2019 - Roman Jankovich
23.10.2019 Rozhodnutie MÚ č. 3977/2019 - povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku chodníka, ulica Balkánska č. 81, v čase od 24. 10. 2019 do 25. 10. 2019.
23.10.2019 Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením č. 30286/2019/SCDPK/86344 "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"
23.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky/EX oznámenie termínu súpisu – Rastislav Filkasz
23.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky/VŠZP – František Domics
23.10.2019 Okresný úrad Bratislava - Povolenie OU-BA-OCDKP2-2019/117906 na čiastočnú uzávierku cesty 1/2 triedy Balkánska ul., od Gaštanovej aleji v smere do centra mestskej časti Bratislava-Rusovce (celková dĺžka 110 m), a to od 15. 10. 2019 do 30. 11. 2019.
15.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky - Victor Christoph Peeters
15.10.2019 Oznámenie o uložení doporučenej zásielky na pošte od 15. 10. 2019 do 31. 10. 2019 - Rastislav Filkasz
15.10.2019 Oznámenie o uložení doporučenej zásielky uloženej na pošte od 15. 10. 2019 do 24. 10. 2019 - Štefan Kotlár
10.10.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 5 ks drevín, na pozemku parc. č. 135/5 a 1181/9 v k.ú. Rusovce, z dôvodu plánovanej "Rekonštrukcie Múzea Antická Gerulata".