Sobota 15. 6. 2024
Dnes má meniny Vít

Zverejnenie došlých faktúr

2016
01/2016 - nakup strav.listkov
02/2016 - telefonne poplatky
03/2016 - nahr.diel TYM traktor
04/2016 - ND TYM rele
05/2016 - školenie vodičov
06/2016 - odborná literatúra
07/2016 - telefonne poplatky
08/2016 - telefonne poplatky
09/2016 - oprava kotla BND Pohraničníkov
10/2016 - posypová soľ
11/2016 - nákup stravných lístkov
12/2016 - telefonne poplatky
13/2016 - pneumatiky a prezutie IVECO Daily
14/2016 - pneumatiky a prezutie Peugeot Partner
15/2016 - telefonne poplatky
16/2016 - technicka podpora WinIBEU
17/2016 - telefonne poplatky
18/2016 - odborna literatura
19/2016 - stravne listky 3Q 2016
20/2016 - remene Reider
21/2016 - telefonne poplatky
22/2016 - zavarenie pošk.hriadele Rieder
23/2016 - školenie práce vo výškach,obsluha krovin.
24/2016 - školenie obsluha RMRP
25/2016 - telefonne poplatky
25/2016 - telefonne poplatky
26/2016 - telefonne poplatky
27/2016 - servis.prehliadky plyn.zar.
28/2016 - servis kotlov v objektoch MČ
29/2016 - servis kotlov
30/2016 - nákup stravných lístkov
31/2016 - kontrola a čistenie kominov
32/2016 - dopravne značenie
33/2016 - odb.prehl.,skušky tlak. a plyn.zar.
34/2016 - udržba tep.čerpadiel
35/2016 - telefonne poplatky
36/2016 - poistenie motorových vozidiel
37/2016 - energie
38/2016 - tel.poplatky
39/2016 - el.energia Dom zahradkárov
40/2016 - činnosť osoby zodp.za prevadzku tlak a plyn zar.
41/2016 - telefonne poplatky
42/2016 - oprava VW Crafter
43/2016 - revízia elektro spotrebičov
44/2016 - činnosť osoby zodp.za prevadzku plyn.a tlak.zar.
45/2016 - zemne prace
46/2016 - telefonne poplatky

 

2015
01/2015 - nákup strav.lístkov 1 Q 2015
02/2015 - telefonne poplatky
03/2015 - telefonne poplatky
04/2015 - dopravne znacenie
05/2015 - filtre traktor TYM
06/2015 - odvoz odpadu
07/2015 - nákup strav. lístkov 2Q
08/2015 - dopravne značenie
09/2015 - telefonne poplatky
10/2015 - techn.podpora IVES
11/2015 - odvoz zel.odpadu
12/2015 - cement,lepidlo na bet.plot
13/2015 - energie Dom zahradkárov
14/2015 - oprava TYM
15/2014 - telefonne poplatky
16/2015 - oprava kotla byty Madarska
17/2015 - odvoz odpadu
18/2015 - telefonne poplatky
19/2015 - softver MRP mzdy-vyuzitie prav
20/2015 - odvoz zeleneho odpadu
21/2015 - nákup strav.listkov
22/2015 - energie
23/2015 - telefonne poplatky
24/2015 - dopravne značenie
25/2015 - odvoz zel.odpadu
26/2015 - rozšírenie VP-Peter Poor
27/2015 - telefonne poplatky
28/2015 - doprava štrkopiesku
29/2015 - odvoz zel.odpadu
30/2015 - oprava kotla-byty Madarská
31/2015 - kur.práce na obj.Zdrav stred+Pož.zbrojnica
32/2015 - servis plyn.zar.
33/2015 - tel.poplatky
34/2015 - odvoz zel.odpadu
30/2015 - oprava kotla-oprava faktury
35/2015 - nakup strav.listkov 4Q
36/2015 - telefonne poplatky
37/2015 - servis kotlov BND Pohraničníkov+byty Madarska
38/2015 - oprava Peugeot + nahr.diely
39/2015 - kontrola kominov
40/2015 - odb.prehl.tlak.a plyn.zar
41/2015 - údržba tep.čerpadiel MŠ+ZŠ
42/2015 - poistenie mot.vozidiel
43/2015 - doprava štrko-piesku
44/2015 - odvoz zel.odpadu
45/2015 - telefonne poplatky
46/2015 - ND traktor TYM
47/2015 - činnosť osoby zodp.tlak.a plyn.zar.
48/2015 - tel.poplatky
49/2015 - nahr.diely krovinorezy
50/2015 - oprava IVECO
51/2015 - činnosť osoby zodp.za prev.plyn. a tlak.zar
1/2016 - nakup strav listkov
2/2016 - telefonne poplatky

 

2014
01/2014 - nakup stravnych listkov
02/2014 - telefonne poplatky
03/2014 - odborná literatúra
04/2014 - telefonne poplatky
05/2014 - školenie vodičov
06/2014 - betonovy plot (MŠ)
07/2014 - telefonne poplatky
08/2014 - zábradlie-zastavka MHD Hajova
09/2014 - odvoz odpadu jarna brigada
10/2014 - odvoz kontajnerov
11/2014 - tel.poplatky
12/2014 - stravne listky nakup
13/2014 - prenajom dopr.znacenia
14/2014 - tel.poplatky
15/2014 - dosky (šalovanie-lavičky namestie)
16/2014 - UNC+IPH kladivo-rekonštr.namestia
17/2014 - odvoz odpadu-rekonštr.namestie
18/2014 - odvoz lod.kontajnerom
19/2014 - upgrade mzdovy program
20/2014 - telefonne poplatky
21/2014 - odvoz lod.kontajnerov
22/2014 - tel.poplatky
23/2014 - banner - stojisko kontajnerov
24/2014 - inšt.práce unik plynu
25/2014 - inšt.prace-vymena termohlavic
26/2014 - doprava štrko-piesku
27/2014 - odvoz a likvidácia pneumatík
28/2014 - nákup stravnych listkov
29/2014 - upgrade IVES
30/2014 - odborna literatura
31/2014 - smerove šípky
32/2014 - odvoz zel.odpadu v ramci Rusoviec
33/2014 - odvoz odpadu na skladku
34/2014 - inšt prace
35/2014 - tel.poplatky
36/2014 - odborná literatúra
37/2014 - odvoz odpadu v ramci Rusoviec
38/2014 - odvoz odpadu na skladku
39/2014 - tel.poplatky
40/2014 - klampiarske práce BND Pohraničníkov 60
41/2014 - dovoz zeminy (kvetinace na namestie,travnik pri MU)
42/2014 - odvoz odpadu -MŠ
43/2014 - odvoz zel.odpadu v ramci Rusoviec
44/2014 - kancelarske potreby
45/2014 - telefonne poplatky
46/2014 - ND traktor TYM
47/2014 - stravne listky
48/2014 - servis kotlov BND Pohraničníkov
49/2014 - oprava kotla BND Pohraničníkov 60
50/2014 - odvoz lod.kontajnerom
51/2014 - oprav. a servis práce plyn.zariadení
52/2014 - tel. poplatky
53/2014 - odb.prehliadky a skusky tlak.zar.
54/2014 - kontrola a čistenie kominov obj.MČ
55/2014 - odvoz zel.odpadu
56/2014 - inšt.práce zdrav.stredisko
57/2014 - inšt.práce MŠ
58/2014 - čist.prostriedok na dopr.prostr.
59/2014 - servis.prace v plyn.kotolniach
60/2014 - spotreba energie
61/2014 - poistenie vozidiel
62/2014 - doprava v ramci v Rusoviec
63/2014 - telefonne poplatky
64/2014 - pneumatiky VW Crafter
65/2014 - telefonne poplatky
66/2014 - prevadzka tlak a plyn.zar
67/2014 - školenie zamestnancov
68/2014 - prekladka bet.panelov-zamedz.pristup cierna skladka
69/2014 - telefonne poplatky
2013
1/2013 - oprava IVECO
2/2013 - nákup stravných lístkov
3/2013 - odborná literatúra
4/2013 - inšt.práce v Bnd Pohraničníkov 60
5/2013 - zvaranie prevodovky
6/2013 - inšt.práce
7/2013 - kanc.potreby
8/2013 - telefonne poplatky
9/2013 - filtre+olej traktor TYM
10/2013 - výmena čerpadla BND Pohraničníkov 60
11/2013 - oleje TYM
12/2013 - odvoz kantajneru na skladku
13/2013 - telefonne poplatky
14/2013 - nákup stravných lístkov
15/2013 - inšt.práce BND Pohraničníkov 60
16/2013 - odvoz drevenej hmoty
17/2013 - telefonne poplatky
18/2013 - mob.telefon
19/2013 - prac.nohavice+prac.obuv
20/2013 - mrp- mzdovy software udgrade
21/2013 - odvoz kontajnera-doprava
22/2013 - telefonne poplatky
23/2013 - odvoz odpadu a likvid.Lieskovec
24/2013 - oprava IVECO
25/2013 - odvoz drevnej hmoty
26/2013 - odvoz a likvidácia pneumatík zo zberného dvora
27/2013 - telefonne poplatky
28/2013 - technická podpora IVES
29/2013 - odvoz lodičkovým kontajnerom
30/2013 - telefonne poplatky
31/2013 - odvoz odpadu
32/2013 - nákup stravných lístkov
33/2013 - trávny traktor STARJET
34/2013 - čistenie vozidla Peugeot
35/2013 - traktor TYM-sklo na dvere
36/2013 - telefonne poplatky
37/2013 - odvoz odpadu kontajnerom
38/2013 - telefonne poplatky
39/2013 - telefonne poplatky
40/2013 - enegie+fekalie
41/2013 - oprava hydr.valcov traktor TYM
42/2013 - odvoz lod.kontajnerom
43/2013 - servis kotlov BND Pohraničníkov 60
44/2013 - inšt.práce-Zdrav. stredisko
45/2013 - inšt.práce-výmena batérie Pohraničníkov 60
46/2013 - nákup prac. náradia
47/2013 - tel. poplatky
48/2013 - oprava a servis plyn.zariadení
49/2013 - tel.poplatky
50/2013 - servis kotlov
51/2013 - odvoz odpadu kontajnerom
52/2013 - nákup stravných lístkov 4Q
53/2013 - tel poplatky
54/2013 - odb.prehliadky tlak.a plyn.zariadení
55/2013 - tel.poplatky
56/2013 - nahr.diely Rieder
57/2013 - kontrola a čistenie komínov
58/2013 - oprava v kotolni BND Pohraničníkov
59/2013 - inšt.práce BND Pohraničníkov 60
60/2013 - odvoz lod.kontajnerom
61/2013 - odvoz odpadov
62/2013 - doučtovanie fekalii
63/2013 - zemne a buracie práce-odkanaliz.telocvične ZŠ
64/2013 - nakladka+odvoz drevnej hmoty
65/2013 - inšt.prace-odkanaliz.telocvicne ZŠ
66/2013 - inšt.práce-odkanaliz.ZS+MÚ
67/2013 - tel.poplatky
68/2013 - inšt.prace-zdrav.stredisko
69/2013 - krtkovanie ZS
70/2013 - tel.poplatky
71/2013 - inšt.prace - objekt MÚ
72/2013 - zemne a buracie prace uprava namestia
73/2013 - dovoz štrku-betonovanie chodnika ZŠ
74/2013 - prehliadky a udržba tep.čerpadiel MŠ, ZŠ
75/2013 - odvoz odpadu kontajnerom
76/2013 - autožeriav-osadenie vian.stromčeka
77/2013 - telefonne poplatky
78/2013 - preprava vianocneho stromceka
79/2013 - odborna literatura
80/2013 - školenie-prace vo vyskach
81/2013 - tel. poplatky
82/2013 - oprava IVECO
83/2013 - poistenie vozidiel
84/2013 - odovoz pneumatik
85/2013 - odvoz kontajnerov
86/2013 - prehliadky tlak. a plyn. zariadení
2011-2012
06/2011 Odvoz odpadu ZV 02032011
07/2011 Kúrenárske práce PZ ZV04032011
08/2011 Odvoz odpadu ZV 08032011
09/2011 Mobil ZV 11032011
10/2011 Školenie vodičov ZV16032011
11/2011 Chráničky na inž. siete ZV16032011
12/2011 Telefón ZV25032011
14/2011 Dopravné značky ZV25032011
13/2011 Náhradné diely RIDER ZV25032011
15/2011 Odvoz odpadu ZV 04042011
16/2011 Náhradné diely Traktor ZV 05042011
17/2011 Stravné lístky ZV 06042011
18/2011 Odvoz odpadu ZV 18042011
20/2011 Telefón ZV 26042011
21/2011 Zemné práce ZV 26042011
19/2011 Využívanie práv - softver ZV 28042011
22/2011 Náhradné diely Rider ZV 29042011
23/2011 Náhradné diely TYM traktor ZV 29042011
27/2011 Refakturácia mzdy ZV 27052011
01/2012-stravné lístky na 1Q 2012
02/2012-oprava havarijneho stavu pisoára+dodávka a montáž radiátorov
03/2012 - telefonne poplatky
04/2012 - oprava+dodávka batérie BND Pohraničníkov 60
05/2012 - práce na havárií vod.potrubia ZŠ
06/2012 - výkopové práce na poruche vody v ZŠ
07/2012 - dodávka a montáž Buderus-byty Maďarská
09/2012 - búracie práce UNC -porucha vody v ZŠ
10/2012 - krovinorez STIHL FS 450
12/2012 - madlo a zabradlie na lávku(náučný chodník)
13/2012 - doprava
14/2012 - doprava
15/2012 - doprava
16/2012 - stravne listky
17/2012 - doprava
18/2012 - likvidácia odpadu
19/2012 - telefonne poplatky
20/2012 - technická podpora
21/2012 - oprava IVECO
22/2012 - softvér MRP-upgrade
23/2012 - doprava kontajneru
24/2012 - telefonne poplatky
25/2012 - odvoz odpadu
26/2012 - školenie zamestnancov
25/2012 - odvoz kontajnerov
26/2012 - školenie
27/2012 - MRP mzdovy softvér upgrade
28/2012 - telefonne poplatky
29/2012 - oprava WC, BND Pohraničníkov 60
30/2012 - odborna literatura PORADCA 2012
31/2012 - odvoz kontajnerom
32/2012 - nákup stravných lístkov
33/2012 - telefonne poplatky
34/2012 - dodanie a vymena WC
35/2012 - odvoz kontajnerov
36/2012 - likvidovanie čiernej skladky (parc.136)
37/2012 - oprava Ridra
38/2012 - telefonne poplatky
39/2012 - oprava baterii admin.budova Balkanska
40/2012 - odvoz lod.kontajnerom
41/2012 - vodoinšt.práce na hydrante -BND Vývojová 8A
42/2012 - dopravne značenie
43/2012 - dopravne značenie
44/2012 - dodanie a vymena dvoskla - BND Pohraničníkov
45/2012 - prekladka unimobunky na stojisko kontajnerov
46/2012 - telefonne poplatky
47/2012 - pokladka betonu hydr.rukou
48/2012 - vodoišt.práce BND+materiál
49/2012 - vodoišt.práce MU
50/2012 - oprava+servis plyn.zariadení
51/2012 - nákup stravnych listkov 620 ks
52/2012 - odvoz kontajnerom
51/2012 - nákup stravných lístkov
52/2012 - odvoz lodičkovým kontajnerom
53/2012 - prehliadka a udrzba tep.čerp v MŠ
54/2012 - prehl a udržba tap.čerp. v ZŠ
55/2012 - PC HP Pro, Office 2010, prenos údajov
56/2012 - telefonne poplatky
57/2012 - odb.prehl.,skušky tlak. a plyn.zariadení
59/2012 - oprava havar.stavu rozvodu TUV v MS
60/2012 - servis kotlov BND Pohraničníkov 60
61/2012 - oprava kotlov v BND Pohraničníkov 60
62/2012 - odvoz lodickovym kontajnerom
63/2012 - kontrola a čistenie kom.telies
58/2012 - činnosť osoby zodp.za prevadzku tlak. a plyn.zariadení
64/2012 - telefonne poplatky
65/2012 - energie+odvoz fekálií
66/2012 - oprava havarie v Poz.zbrojnici
67/2012 - poistenie vozidiel
68/2012 - odvoz odpadu kontajnerom
69/2012 - dopravne značenie
70/2012 - ťahač+nakladanie vian.stromčeka
71/2012 - telefonne poplatky
72/2012 - okapový plech na altanok
73/2012 - odvoz lodičkovym kontajnerom