Pondelok 26. 2. 2024
Dnes má meniny Viktor

Úradná tabuľa - Kópia

Dátum zverejneniaPopis
21.2.2024 Ministerstvo dopravy SR; Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavby č. 10192/2024/SCDPK/16635; stavba: Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce-Ivanka sever
19.2.2024 MČ Bratislava-Rusovce; Stavebné povolenie č.UKSP/SP/476/2023/2024/Da-3; Tréningové futbalové ihrisko.
16.2.2024 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Boris Vandrášek
16.2.2024 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Viera Vandrášeková

16.2.2024 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Soňa Vandrášeková
16.2.2024 Ministerstvo dopravy SR; Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania s miestnym zisťovaním č. 09883/2024/SCDPK/15222; stavby: Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce-Ivanka sever
16.2.2024 Ministerstvo dopravy SR; Rozhodnutie ministra č. 18/2024; "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"
14.2.2024 MČ Bratislava-Rusovce; Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia č. UKSP/101/2024/Da-ozn; líniová stavba: „INS FTTH BA Rusovce“.
7.2.2024 Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
1.2.2024 Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2024 bol zverejnený dňa 31. 1. 2024 na web stránke MČ, v sekcii Rozpočet a záverečný účet (https://www.bratislava-rusovce.sk/rozpocet-a-zaverecny-ucet).