Streda 21. 4. 2021
Dnes má meniny Ervín

Úradná tabuľa - Kópia

Dátum zverejneniaPopis
7.4.2021 Rozhodnutie MÚ č. 882/2021 - zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku vozovky, chodníka a cestnej zelene; ulica Vývojová a Kovácsova (od trafostanice po rodinný dom č. 103 na Kovácsovej ulici), v čase od 06. 04. 2021 do 25. 04. 2021.
30.3.2021 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Nákup kontajnerovej zostavy"
17.3.2021 MČ Bratislava-Jarovce: Oznámenie o začatí územného konania "FILM PARK Jarovce, Bratislava - vyvolané investície" UKSP-328-TX1/2020-21/J-Vi
17.3.2021 MČ Bratislava-Jarovce: Oznámenie o začatí územného konania "FILM PARK Jarovce, Bratislava - vyvolané investície" UKSP-329-TX1/2020-21/J-Vi
8.3.2021 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Odvoz biologického odpadu"
2.3.2021 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Drvenie, odvoz, likvidácia drevnej hmoty"
16.2.2021 Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2021 - prepracovaný
15.2.2021 Oznámenie o začatí územného konania a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu FTTC - Rusovce 0036BR + 1393BR (pokládka HDPE rúr), UKSP/661/2020/2/Go
15.2.2021 Oznámenie o začatí územného konania pre stavbu BA-Rusovce, zakabelizovanie VN 144 1. etapa - VNK, NNK, UKSP/479/2020/4/Go
15.2.2021 Hasičský záchranný útvar hlavného mesta Bratislavy - Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi - usmernenie zo dňa 12. 02. 2021