Nedeľa 17. 10. 2021
Dnes má meniny Hedviga

Úradná tabuľa - Kópia

Dátum zverejneniaPopis
5.10.2021 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu "Vodozádržné opatrenia na Starorímskej ulici"
20.9.2021 Ministerstvo dopravy a výstavby SR; Povolenie na časovo obmedzené predčasné užívanie stavebných objektov č. 36954/2021/SCDPK/106308 zo dňa 16. 09. 2021; stavba: "Diaľnica D4 Bratislava-Jarovce - Ivánka sever"
16.9.2021 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu" "Odvoz, zneškodnenie a likvidácia odpadu"
14.9.2021 MČ Bratislava-Jarovce: Predloženie spisu - odvolanie "FILM PARK Jarovce, Bratislava"; č. UKSP-1064-TX1/2021/J-Vi
10.9.2021 Rozhodnutie MÚ/R 2930/2021 - zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku zelene, ulica Colnícka pred rodinným domom č. 19, v čase od 11. 09. 2021 do 30. 09. 2021
6.9.2021 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MM DENTI s. r. o.
6.9.2021 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - REVARO s. r. o.
6.9.2021 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Lekáreň 24 s. r. o.
6.9.2021 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - REAL-TIP s. r. o.
26.8.2021 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Dodávku a montáž konvektomatu pre Základnú školu s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce"