Utorok 22. 10. 2019
Dnes má meniny Sergej

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
6.9.2019 Oznámenie o uložení zásielky formou verejnej vyhlášky - František Domics
3.9.2019 Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla zn. Opel Corsa BL672KY, červená farba. Auto sa nachádza sa na ulici Pohraničníkov pred domom č. 59.
3.9.2019 Rozhodnutie MÚ č. 3347/2019 - povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku chodníka, ulice Keltská a Druidská, v čase od 03. 9. 2019 do 20. 09. 2019.
3.9.2019 Rozhodnutie MÚ č. 3346/2019 - povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku chodníka, ulica Ľudmily Kraskovskej, v čase od 03. 09. 2019 do 30. 09. 2019.
19.8.2019 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Lotus desing, s.r.o.
19.8.2019 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 8 e) z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Profi Estate SK, s.r.o.
19.8.2019 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Peter Blahovec a Katrína Blahovcová
19.8.2019 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - REAL-TIP, s.r.o.
16.8.2019 Oznam o oreze drevín v ochrannom pásme vedenia NN - ELVip s.r.o.
7.8.2019 VZN MČ Bratislava-Rusovce č. 1/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.09.2019.