Pondelok 27. 1. 2020
Dnes má meniny Bohuš

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
18.12.2019 Oznámenie o uložení doporučenej zásielky na Pošte Bratislava-Rusovce v lehote do 23. 12. 2019 - Felix Filkasz
18.12.2019 Oznámenie o uložení zásielky - Jarmila Sárkányová
18.12.2019 VZN MČ Bratislava-Rusovce č. 4/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rusovce, prijaté uznesením č. 142 zo dňa 17. 12. 2019.
12.12.2019 Oznámenie o uložení zásielky - Rastislav Filkasz
12.12.2019 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Výrub, odvoz a likvidácia drevín v havarijnom stave v mestskej časti Bratislava-Rusovce"
6.12.2019 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Prípojka NN pre miestny úrad MČ Bratislava-Rusovce"
4.12.2019 Oznámenie o uložení zásielky - Šimon Duda
4.12.2019 Oznámenie o uložení zásielky - Tavaly Radovan
4.12.2019 Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Povolenie zmeny stavby pred dokončením č. 20224/2019/SCDPK/97934 "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"
29.11.2019 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Mária Mlynarčíková