Utorok 22. 10. 2019
Dnes má meniny Sergej

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
15.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky - Victor Christoph Peeters
15.10.2019 Oznámenie o uložení doporučenej zásielky na pošte od 15. 10. 2019 do 31. 10. 2019 - Rastislav Filkasz
15.10.2019 Oznámenie o uložení doporučenej zásielky uloženej na pošte od 15. 10. 2019 do 24. 10. 2019 - Štefan Kotlár
10.10.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 5 ks drevín, na pozemku parc. č. 135/5 a 1181/9 v k.ú. Rusovce, z dôvodu plánovanej "Rekonštrukcie Múzea Antická Gerulata".
10.10.2019 Rozhodnutie MÚ č. 3808/2019 - povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku chodníka, ulica Balkánska č. 75, v čase od 10. 10. 2019 do 31. 10. 2019.
7.10.2019 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice - vybavenie konferenčnej miestnosti"
7.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky - Veronika Belušáková
4.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky/Poštový poukaz na výplatu VŠZP – František Domics
4.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky - Rastislav Filkász
3.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky formou verejnej vyhlášky - Felix Filkász