Streda 1. 4. 2020
Dnes má meniny Hugo

Miestny úrad

O Z N A M !!!
Miestny úrad je do odvolania uzavretý a pracujeme v obmedzenom režime. V prípade, ak vaše podanie neznesie odklad, zašlite nám ho, prosím, elektronicky na podatelna@bratislava-rusovce.sk alebo prostredníctvom poštovej prepravy.

V prípade potreby sme vám tiež k dispozícii na tel. č. 02/6820 7012, a to denne v čase 08:00 – 11:00 hod.
 


Sídlo miestneho úradu: 
Miestny úrad MČ Bratislava-Rusovce
Vývojová 8
851 10 Bratislava-Rusovce 
IČO: 00304611
DIČ: 2020910870

Rozbaliť kontakty

Podateľňa

Kontakt: 
Darina Jenčíková

telefón: + 421-2-68 20 70 12 
e-mail: podatelna@bratislava-rusovce.sk
kancelária č. 6, 1. poschodie

Stránkové hodiny - miestny úrad - stránkové hodiny sú dočasne zrušené!!! 
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00
Piatok 8.00-12.00  


 

Úprava stránkových hodín na stavebnom úrade - stránkové hodiny sú dočasne zrušené!!!
Oznamujeme vám, že stránkové hodiny na stavebnom úrade budú od 09. 03. 2020 
dočasne upravené, a to:

 

Stránkové hodiny - stavebný úrad - stránkové hodiny sú dočasne zrušené!!!
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00


 

Organizačná štruktúra 

     
Starostka
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD. 
Sekretariát starostu 
Zuzana Červenáková 
 
m.p. Ruseko 
Ing. Branislav Straka 
Katarína Strapcová 
Prednostka MÚ 
Mgr. Martina Zuberská 
Miestny kontrolór
Ing. Vladimír Mráz 
Podateľňa 
Osvedčovanie podpisov a listín 

Darina Jenčíková
Oddelenie životného prostredia
Územnoplánovacia informácia 
Drobné stavby 

Anna Gábrišová
Rozvoj MČ 
Rozkopávky a zaujatie verejného priestranstva 

Ing. Alexander Kitanovič
Pokladňa 
Miestne dane a poplatky

Jana Hlušeková
Matrika
Ohlasovňa pobytu 
Osvedčovanie podpisov a listín
Rybársky lístok
Samostatne hospodáriaci roľník 

Mgr. Veronika Kollárová
Správa hnuteľného majetku
Prenájom nebytových priestorov

Janette Kubicová
Oddelenie sociálnych vecí
Oddelenie kultúry 

Súpisné a orientačné čísla
Mária Jajcajová
Personálne a fakturačné oddelenie
Edita Karacsonyová 
Ing. Stanislava Meggyesi
Finančné oddelenie 
Ing. Pavol Holúbek 
Správa nehnuteľného majetku 
Civilná obrana

Ing. Oľga Stuparinová 
 
Školstvo
Bývanie

Mária Broszová
Spoločný stavebný úrad
Ing. Iveta Trnková
 
Spoločný stavebný úrad
Ing. Alena Briganová
 
Spoločný stavebný úrad
Ing. Zuzana Kubánková