Utorok 26. 10. 2021
Dnes má meniny Demeter

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
18.12.2019 VZN MČ Bratislava-Rusovce č. 3/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území mestskej časti Bratislava-Rusovce, prijaté uznesením č. 141 zo dňa 17. 12. 2019.
18.12.2019 VZN MČ Bratislava-Rusovce č. 4/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rusovce, prijaté uznesením č. 142 zo dňa 17. 12. 2019.
15.11.2019 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 2/2019 o poskytovaní dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce
7.8.2019 VZN MČ Bratislava-Rusovce č. 1/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.09.2019.
16.3.2018 VZN MČ Bratislava-Rusovce č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie, územného plánu zóny v rozsahu Rusovce-sever. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 31.3.2018.