Utorok 9. 3. 2021
Dnes má meniny Františka

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
29.5.2020 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Jazyková učebňa na výučbu cudzích jazykov, nákup interiérového vybavenia"

28.5.2020 Rozhodnutie o obnovení vyučovania v materskej škole, v základnej škole a školskej jedálni, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
27.5.2020 Okresný úrad Bratislava - Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úpravách (prípravné konanie) v časti katastrálneho územia Rusovce, názov projektu "Hospodársky dvor Rusovce" č. OU-BA-PLO-2020/0063542
27.5.2020 Rozhodnutie MÚ č. 2036/2020 - na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku zelene, ulica Maďarská (oproti rodinným domom č. 2, 2A), v čase od 27. 05. 2020 do 26. 06. 2020
25.5.2020 Územné rozhodnutie na umiestnenie líniovej stavby "FILM PARK Jarovce, Bratislava - vyvolané investície", UKSP-330-TX1/2020/J-Vi
22.5.2020 Rozhodnutie MÚ č. 1989/2020 - na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku chodníka a vozovky, ulica Kovácsová pred rodinným domom č. 131, v čase od 25. 05. 2020 do 05. 06. 2020.
20.5.2020 Rozhodnutie UKSP 195-TX1/2020/R-Ba-3; Povolenie na stavbu: "BA_Rusovce, zakabelizovanie VN 144 II. Etapa - VNK, NNK"
15.5.2020 Rozhodnutie MÚ č. 1865/2020 - povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku chodníka, ulica Irkutská č. 4, v čase od 16. 05. 2020 do 23. 05. 2020.
27.4.2020 Rozhodnutie UKSP 147-TX1/2020/R-Ba-2; Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu "Rekonštrukcia záhradnej chatky"
27.4.2020 Rozhodnutie UKSP 196-TX1/2020-Tn-1; Predĺženie platnosti rozhodnutia "PONTEO II" - prístavba k budove sup. č. 1174