Štvrtok 9. 7. 2020
Dnes má meniny Lujza

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
20.12.2019 Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Povolenie zmeny stavby pred dokončením č. 30286/2019/SCDPK/104179 "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"
18.12.2019 VZN MČ Bratislava-Rusovce č. 3/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území mestskej časti Bratislava-Rusovce, prijaté uznesením č. 141 zo dňa 17. 12. 2019.
18.12.2019 Oznámenie o uložení doporučenej zásielky na Pošte Bratislava-Rusovce v lehote do 23. 12. 2019 - Felix Filkasz
18.12.2019 Oznámenie o uložení zásielky - Jarmila Sárkányová
18.12.2019 VZN MČ Bratislava-Rusovce č. 4/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rusovce, prijaté uznesením č. 142 zo dňa 17. 12. 2019.
12.12.2019 Oznámenie o uložení zásielky - Rastislav Filkasz
12.12.2019 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Výrub, odvoz a likvidácia drevín v havarijnom stave v mestskej časti Bratislava-Rusovce"
6.12.2019 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Prípojka NN pre miestny úrad MČ Bratislava-Rusovce"
4.12.2019 Oznámenie o uložení zásielky - Šimon Duda
4.12.2019 Oznámenie o uložení zásielky - Tavaly Radovan