Utorok 2. 6. 2020
Dnes má meniny Xénia, Oxana

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
29.11.2019 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rusovce č. ...../2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území mestskej časti Bratislava-Rusovce
29.11.2019 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rusovce č. ...../2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rusovce
25.11.2019 Oznámenie o uložení zásielky - František Šmeringa
22.11.2019 Oznámenie o uložení poštového poukazu VŠZP, ktorý je platný do 23. 12. 2019 – Viliam Romwalter
21.11.2019 Okresný úrad Bratislava: Oznámenie o zverejnení návrhu rozdeľovacieho plánu jednoduchých pozemkových úprav, Hlavatého sad v k. ú. Rusovce, sp. zn. OU-BA-PLO/2019/285747/133750/TKO
21.11.2019 Oznámenie o uložení doporučenej zásielky do vlastných rúk od Okresného súdu Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií formou verejnej vyhlášky uloženej na miestnom úrade pre - František Domics
20.11.2019 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Doplnenie verejného osvetlenia a uzemnenie osvetľovacích stožiarov na Colníckej ulici"
18.11.2019 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Vybudovanie kamerového systému v mestskej časti Bratislava-Rusovce".

Poznámka: Administratívnym nedopatrením bol v pôvodnom rozpočte (príloha č. 2) uvedený nesprávny počet kamier. V prílohe č. 2 nájdete už opravenú verziu rozpočtu.

18.11.2019 Oznámenie o uložení zásielky - Gabriela Serbin
18.11.2019 Oznámenie o uložení doporučenej zásielky do vlastných rúk na pošte v lehote 18 dní odo dňa 15. 11. 2019 - Rastislav Filkasz