Štvrtok 19. 5. 2022
Dnes má meniny Gertrúda

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
14.9.2021 MČ Bratislava-Jarovce: Predloženie spisu - odvolanie "FILM PARK Jarovce, Bratislava"; č. UKSP-1064-TX1/2021/J-Vi
10.9.2021 Rozhodnutie MÚ/R 2930/2021 - zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku zelene, ulica Colnícka pred rodinným domom č. 19, v čase od 11. 09. 2021 do 30. 09. 2021
6.9.2021 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MM DENTI s. r. o.
6.9.2021 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - REVARO s. r. o.
6.9.2021 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Lekáreň 24 s. r. o.
6.9.2021 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - REAL-TIP s. r. o.
26.8.2021 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Dodávku a montáž konvektomatu pre Základnú školu s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce"
24.8.2021 Ministerstvo dopravy a výstavby SR; Povolenie na časovo obmedzené predčasné užívanie stavebných objektov č. 33524/2021/SCDPK/96282; stavba: "Diaľnica D4 Bratislava-Jarovce - Ivánka sever"
12.8.2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rusovce vyhlásilo dňa 12. 08. 2021 termín konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce.

11.8.2021 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu "Rekonštrukcia plynovej kotolne a plynového kotla"