Utorok 28. 9. 2021
Dnes má meniny Václav

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
12.11.2020 Rozhodnutie č. UKSP 701-TX1/2020/J-Vi o predĺžení platnosti územného rozhodnutia "FILM PARK Jarovce, Bratislava - I. etapa a II.A etapa".
28.10.2020 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Klimatizáciu vnútorných priestorov miestneho úradu vrátane elektroinštalácie"
22.10.2020 Rozhodnutie MÚ č. 3883/2020 - zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku chodníka a vozovky, ulica Kovácsova (pred rodinným domom č. 125), v čase od 23. 10. 2020 do 22. 11. 2020
22.10.2020 Rozhodnutie MAGS OD 54833/2020-450054 - zvláštne užívanie cestnej zelene pri prejazdnom úseku cesty I/2 Balkánska ul. (v križovatke ulíc Auréliova - Balkánska a súbežne s Balkánskou ulicou) z dôvodu výkopových prác pre stavbuF2BTS BA RSC Rusovce Balkánska, v termíne od 21.10.2020 do 15.11.2020.

21.10.2020 MČ Bratislava-Rusovce; Rozhodnutie o posunutí lehôt na vybavenie č. MÚ/R 1426/2020 zo dňa 21. 10. 2020
20.10.2020 Ministerstvo dopravy a výstavby SR; Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením č. 27888/2020/SCDPK/80339 zo dňa 16. 10. 2020; Stavba: "Diaľnica D4, Bratislava, Jarovce -Ivanka sever"
20.10.2020 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na stavebné práce "Oplotenie futbalového ihriska"
20.10.2020 Ministerstvo dopravy a výstavby SR; Rozhodnutie č. 17826/2020/SCDPK/79564 zo dňa 14. 10. 2020 - Povolenie zmeny stavby pred dokončením na stavbu: "Diaľnica D4, Bratislava, Jarovce -Ivanka sever"
12.10.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 1 ks dreviny (čerešňa), na pozemku parc. č. 296/2 v k. ú. Rusovce, a to z dôvodu nebezpečenstva zlomenia konárov a ohrozenia bezpečnosti osôb - Lucia Takácsová
12.10.2020 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Osvetlenie hracej plochy"