Streda 30. 11. 2022
Dnes má meniny Ondrej, Andrej

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
31.1.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - OZ Slopak
31.1.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - IONITY GmbH
31.1.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Pekane s. r. o.
31.1.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Packeta Slovakia s. r. o.
31.1.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Anton Dostál
19.1.2022 MČ Bratislava-Rusovce: Informácia o začatí správneho konania č. MÚ/R 187/2022/Mi o vydaní súhlasu na výrub 3 ks drevín.
19.1.2022 MČ Bratislava-Rusovce: Informácia o začatí správneho konania č. MÚ/R 182/2022/Mi o vydaní súhlasu na výrub 9 ks drevín.
14.1.2022 MČ Bratislava-Rusovce: Informácia o začatí správneho konania č. MÚ/R 124/2022/Mi o vydaní súhlasu na výrub 5 ks drevín.
14.1.2022 Mestská časť Bratislava-Rusovce; Oznámenie o začatí kolaudačného konania č. UKSP-616/1-TX3/2021-22/R-Kri; Stavba: BA Rusovce, zakabelizovanie VN144, II. etapa -VNK, SO 01 VN Káblové vedenie
7.1.2022 Upovedomenie o začatí exekučného konania formou verejnej vyhlášky č. 427EX 409/21-2 a 427EX 250/21-2 (Z. Havran)