Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
5.10.2023 Výzva ZSD pre všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti ZSD, a to v lokalite Maďarská ulica, Hájová ulica na orezanie stromov
a iných porastov.
14.9.2023 Oznam o možnosti pripomienkovania návrhu Komunitného plánu sociálnych
služieb MČ Bratislava - Rusovce

Oznamujeme Vám, že do termínu 22.09.2023 máte možnosť pripomienkovať KPSS MČ Bratislava-Rusovce, ktorý je k dispozícii na sekretariáte MÚ Bratislava-Rusovce. Pripomienky môžete zasielať osobne alebo e-mailom na adresu: sekretariat@bratislava-rusovce.sk .
11.9.2023 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ján Rizman
11.9.2023 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Veronika Vandrášeková
11.9.2023 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Jana Mikulčíková
8.9.2023 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - REAL-TIP, s. r. o.
8.9.2023 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - REVARO s. r. o.
24.8.2023 Mestská časť Bratislava-Rusovce; Predloženie protestu prokurátora na rozhodnutie UKSP/373/2023/Da
24.8.2023 MČ Bratislava-Rusovce; Dopravná a technická infraštruktúra Bratislava-Rusovce - sever; Oznámenie o pokračovaní v konaní - zmena dokumentácie stavby UKSP-72/2017,638/2019-Kb,Go
21.8.2023 MČ Bratislava-Ružinov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Medzilaborecká 4, 821 01 Bratislava a Elokovaného pracoviska, Haburská 4, 821 01 Bratislava s predpokladaným nástupom 15. októbra 2023.