Piatok 30. 10. 2020
Dnes má meniny Šimon, Simona

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
20.4.2020 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ivan Hudcovič a manželka Anna Hudcovičová
20.4.2020 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Vladimír Bradáč
20.4.2020 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ing. Viera Kučová
17.4.2020 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Dodávku servera" - doplnenie.
Doplnenie spočíva v zmene lehoty na predkladanie ponúk, ktorá sa posúva na 21.04.2020, 9:00 hod., nakoľko administratívnym nedopatrením bola vo formulári prieskumu nesprávne uvedená predpokladaná hodnota zákazky.
V prílohe sa nachádza formulár s upravenými údajmi v bodoch 5, 6 a 7.
14.4.2020 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Dodávku servera"

8.4.2020 Rozhodnutie MÚ č. 1563/2020 - povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku vozovky, ulica Kovácsova pred rodinným domom č. 57, v čase od 14. 04. 2020 do 23. 04. 2020.
8.4.2020 Oznámenie o začatí územného konania "FILM PARK Jarovce, Bratislava - vyvolané investície" UKSP-330-TX1/2020/J-Vi
1.4.2020 Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia UKSP -196-TX1/2020-Tn
1.4.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania UKSP-195-TX1/2020/R-Ba
26.3.2020 Ministerstvo dopravy a výstavby SR: Rozhodnutie o prerušení konania o zmene stavby pred dokončením na stavbu "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever" č. 07545/2020/SCDPK/26765