Utorok 18. 1. 2022
Dnes má meniny Bohdana

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
21.7.2021 MČ Bratislava-Jarovce: Vyjadrenie účastníka konania k obsahu odvolania k Územnému rozhodnutiu na umiestnenie časti líniovej stavby: SO - D-01,02,03,04,07 v rámci vyvolaných investícií pre stavbu "FILM PARK Jarovce, Bratislava"; č. UKSP-329-TX1/2021-21/J-Vi
29.6.2021 Ministerstvo dopravy a výstavby SR; Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania č. 33524/2021/SCDPK/76403
25.6.2021 Rozhodnutie MÚ/R 2051/2021 - zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku vozovky, ulica Colnícka (pred rodinným domom č. 4D), v čase od 26. 06. 2021 do 09. 07. 2021
21.6.2021 Mestská časť Bratislava-Rusovce; Predĺženie výtlačného potrubia, Pri gaštanovej aleji, Rusovce; Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania; č. UKSP/269/2021/2/Go
21.6.2021 Mestská časť Bratislava-Rusovce; BA_Rusovce, zakabelizovanie VN 144.1 etapa - VNK, NNK; Oznámenie č. 2 (po predložení upraveného projektu) o začatí územného konania a o upustení od ústneho pojednávania; č. UKSP/479/2020/7/Go
18.6.2021 Rozhodnutie MÚ/R 1855/2021 - zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku chodníka a vozovky, ulica Kovácsova (pred rodinným domom č. 63), v čase od 21. 06. 2021 do 11. 07. 2021
10.6.2021 Rozhodnutie MÚ/R 1762/2021 - zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku chodníka a vozovky, ulica Kovácsova (pred rodinným domom č. 87), v čase od 09. 06. 2021 do 27. 06. 2021
8.6.2021 Dňa 07. 06. 2021 bol v sekcii Rozpočet a záverečný účet zverejnený Záverečný účet MČ za rok 2020.
7.6.2021 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - LekInvest s. r. o.
7.6.2021 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - ProFyzio s. r. o.