Sobota 15. 8. 2020
Dnes má meniny Marcela

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
1.2.2020 Oznámenie o uložení zásielky - Michal Švec
1.2.2020 Oznámenie o uložení zásielky - Štefan Kotlár
29.1.2020 Oznámenie o uložení zásielky zo Sociálnej poisťovne pobočky Bratislava, Záhradnícka - František Šmeringa
29.1.2020 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti na Daňovom úrade Petržalka - Rastislav Filkasz
27.1.2020 Oznámenie o uložení zásielky - Michal Švec
27.1.2020 Oznámenie o uložení doporučenej zásielky do vlastných rúk na pošte v lehote do 18 dní odo dňa 27. 1. 2020 - Michal Švec
24.1.2020 Oznam o prerokovaní územnoplánovacieho podkladu "Urbanistická štúdia brownfieldy na území hlavného mesta SR Bratislavy". Verejné prerokovanie s obyvateľmi, na ktorom bude zabezpečený výklad spracovateľa, sa uskutoční dňa 10. 02. 2020 o 16.30 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.
20.1.2020 Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením č. 0754/2020/SCDPK/2886 "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"
13.1.2020 Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2020 je zverejnený na web stránke mestskej časti v sekcii Základné informácie/Rozpočet a záverečný účet
13.1.2020 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Lotus desing s. r. o.