Streda 21. 4. 2021
Dnes má meniny Ervín

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
21.8.2020 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - COSY s. r. o.
21.8.2020 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - GOLD4EVER, s. r. o.
21.8.2020 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ing. arch. Peter Veleba s manželkou Ing. arch. Janou Velebovou
21.8.2020 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Mgr. Katarína Kačinová
21.8.2020 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Miroslav Dorinec
20.8.2020 Rozhodnutie MÚ č. 3100/2020 - na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku verejnej zelene, ulica Irkutská (oproti rodinným domom č. 6), Gerulatská ul. (vedľa pošty), Balkánska ul. (vedľa vjazdu do areálu kaštieľa a vedľa výjazdu z ul. Pri Gaštanovej aleji) v čase od 21. 08. 2020 do 31. 08. 2020
14.8.2020 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Rekonštrukciu spevnených plôch v areáli MŠ Bratislava-Rusovce - odstránenie havarijného stavu"
11.8.2020 Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia "FILM PARK Jarovce, Bratislava - I. etapa a II.A etapa"
14.7.2020 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Jazyková výučba cudzích jazykov, nákup technického vybavenia".
3.7.2020 Rozhodnutie MÚ č. 2551/2020 - zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku chodníka a vozovky, ulica Kovácsova (pred rodinným domom č. 125), v čase od 06. 07. 2020 do 31. 07. 2020