Sobota 13. 4. 2024
Dnes má meniny Aleš

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
11.9.2023 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ján Rizman
11.9.2023 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Veronika Vandrášeková
11.9.2023 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Jana Mikulčíková
8.9.2023 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - REAL-TIP, s. r. o.
8.9.2023 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - REVARO s. r. o.
24.8.2023 Mestská časť Bratislava-Rusovce; Predloženie protestu prokurátora na rozhodnutie UKSP/373/2023/Da
24.8.2023 MČ Bratislava-Rusovce; Dopravná a technická infraštruktúra Bratislava-Rusovce - sever; Oznámenie o pokračovaní v konaní - zmena dokumentácie stavby UKSP-72/2017,638/2019-Kb,Go
21.8.2023 MČ Bratislava-Ružinov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Medzilaborecká 4, 821 01 Bratislava a Elokovaného pracoviska, Haburská 4, 821 01 Bratislava s predpokladaným nástupom 15. októbra 2023.
17.8.2023 Výzva na vyplnenie dotazníka ku Komunitnému plánu sociálnych služieb a PHSR.
3.8.2023 Územný plán Hl.mesta SR BRATISLAVY -zmeny a doplnky č.10-zaslanie oznám. o zmene