Piatok 1. 7. 2022
Dnes má meniny Diana

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
22.12.2021 MČ Bratislava-Rusovce: Informácia o začatí správneho konania č. MÚ/R 4322/2021/Mi o vydaní súhlasu na výrub 7 ks drevín.
22.12.2021 MČ Bratislava-Rusovce: Informácia o začatí správneho konania č. MÚ/R 4324/2021/Mi o vydaní súhlasu na výrub 1 ks dreviny.
21.12.2021 MČ Bratislava-Rusovce: Informácia o začatí správneho konania č. MÚ/R 4299/2021/Mi o vydaní súhlasu na výrub 3 ks drevín.
20.12.2021 Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z.
16.12.2021 MČ Bratislava-Rusovce: Informácia o začatí správneho konania č. MÚ/R 4181/2021/Mi o vydaní súhlasu na výrub 16 ks drevín
10.12.2021 MČ Bratislava-Rusovce: Informácia o začatí správneho konania č. MÚ/R 4176/2021/Mi o vydaní súhlasu na výrub 28 drevín
7.12.2021 Oznámenie o prerušení ŠKD, MŠ a ŠJsK počas školských prázdnin.
29.11.2021 Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2022 bol zverejnený dňa 29.11.2021 v sekcii rozpočet:
https://www.bratislava-rusovce.sk/rozpocet-a-zaverecny-ucet
29.11.2021 MČ Bratislava-Rusovce; Oznámenie o začatí stavebného konania č. MÚ/R 3292/2021/Me; stavba: Obslužné chodníky na Irkutskej ulici vedúce k NKP Dom s Hypokaustom
29.11.2021 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Praktikmed, spol. s r. o.