Nedeľa 17. 10. 2021
Dnes má meniny Hedviga

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
8.3.2021 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Odvoz biologického odpadu"
2.3.2021 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Drvenie, odvoz, likvidácia drevnej hmoty"
16.2.2021 Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2021 - prepracovaný
15.2.2021 Oznámenie o začatí územného konania a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu FTTC - Rusovce 0036BR + 1393BR (pokládka HDPE rúr), UKSP/661/2020/2/Go
15.2.2021 Oznámenie o začatí územného konania pre stavbu BA-Rusovce, zakabelizovanie VN 144 1. etapa - VNK, NNK, UKSP/479/2020/4/Go
15.2.2021 Hasičský záchranný útvar hlavného mesta Bratislavy - Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi - usmernenie zo dňa 12. 02. 2021
15.2.2021 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 3 ks drevín (topoľ čierny), na pozemku parc. č. 1319/74 v k. ú. Rusovce, a to z dôvodu výstavby inžinierskych sietí, verejnej komunikácie, chodníka a osvetlenia - Lotus design s. r. o.
18.12.2020 MČ Bratislava-Rusovce; Rozhodnutie o posunutí lehôt na vybavenie zo dňa 18. 12. 2020
16.12.2020 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Komplexná správa a údržba servera mestskej časti Bratislava-Rusovce"
14.12.2020 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Vybudovanie bezbariérového prístupu do administratívnej budovy"