Štvrtok 20. 6. 2024
Dnes má meniny Valéria

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
13.5.2019 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením č. 16197/2019/SCDPK/36068 - "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"
7.5.2019 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Vlastníci bytov v bytovom dome Vývojová 231/1
7.5.2019 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ing. Pavol Suran
6.5.2019 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Jakeš Dakar Team, o. z.
6.5.2019 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - LekInvest s. r. o.
6.5.2019 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - RAFTOvanie s. r. o.
30.4.2019 Oznámenie o ohlásení odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby č. MÚ/R - 1992/2019/Gb.
15.4.2019 Verejná vyhláška: Rozhodnutie č. UKSP-132-TX3/2019-Tn-6 - dodatočné povolenie "Prístavba k rodinnému domu"
12.4.2019 Rozhodnutie MÚ č. 1792/2019 - povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku vozovky a chodníka, ulica Longobardská, v čase od 23. 4. 2019 do 29. 4. 2019.
10.4.2019 Rozhodnutie MÚ č. 1594/2019 - povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku chodníka, ulica Longobardská a Starorímska, v čase od 23. 4. 2019 do 26. 4. 2019.