Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
14.3.2019 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Odvoz biologického odpadu".
13.3.2019 Oznámenie o začatí územného konania UKSP-1306-TX1/2017/J-Vi "Film park Jarovce, Bratislava - vyvolané investície"
13.3.2019 Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Rozhodnutie č. 05791/2019/SCDPK/19661 "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"
6.3.2019 Rozhodnutie - Predĺženie platnosti územného rozhodnutia 593/2019/10-UKSP/3-Ku-14
5.3.2019 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeným s kolaudáciou stavby UKSP-132-TX3/2019-Tn
26.2.2019 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosti z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Lamikra TO, s.r.o.
12.2.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Voľby do európskeho parlamentu 2019
8.2.2019 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Vypracovanie dopravno-kapacitného posúdenia pre realizáciu výstavby zóny Rusovce-sever".
5.2.2019 Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi - usmernenie
28.1.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 2 ks drevín /tis obyčajný/ na pozemku parc. č. 420/2 v k.ú. Rusovce.