Pondelok 26. 9. 2022
Dnes má meniny Edita

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
13.11.2017 Ministerstvo životného prostredia SR, Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 8041/2017-1.7/dj-R - "(zmena č. 3) Diaľnica D4, Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"
9.11.2017 Upozornenie a výzva na odstranenie vozidla Citroen Xara Picasso na Kovácsovej ulici.
6.11.2017 Oznamujeme Vám, že na Balkánskej ulici (vedľa rodinného domu na Hájovej ul. č. 1) v Rusovciach bude v čase od 6.11.2017 do 12.11.2017 prebiehať rozkopávka na základe povolenia Miestneho úradu MČ Bratislava-Rusovce č. MÚ/R 4893/2017 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácii a rozkopávky chodníka a zelene.
4.11.2017 Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby, Keltská 36, Bratislava-Rusovce
3.11.2017 Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohopodárskeho pozemku.
24.10.2017 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 8 písmeno e) z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Martin Kremnický s manželkou Katarínou
24.10.2017 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Peter Bugár
24.10.2017 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - František Hegeduš
24.10.2017 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Anna Keszeiová - Venuša
24.10.2017 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Peter Ševčík