Nedeľa 29. 1. 2023
Dnes má meniny Gašpar

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
30.1.2018 Plán spoločných poľovačiek na rok 2018 v k.ú. Rusovce. Poľovačka sa koná z dôvodu znižovania početnosti diviačej zveri, ktorá sa bude realizovať dňoch 02.02.2018 a 09.02.2018.
30.1.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ing. Eugen Kánovics
30.1.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ivan Hudcovič a manž. Anna
30.1.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ivan Hudcovič a manž. Anna
30.1.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Martin Kremnický a manž. Katarína
30.1.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Dušan Ďuris
30.1.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ing. Viera Kučová
30.1.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - JUDr. Dag Vaškor
22.1.2018 Uznesenie z Najvyššieho súdu SR, č.2 Tdo 78/2016
19.1.2018 Oznamujeme Vám, že v nasledujúcich dňoch Vás môžu vo Vašich domácnostiach navštíviť zamestnanci Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti s.r.o. za účelom revízneho auditu - revízia plynových kotlov. Zamestnanci sú riadne označení preukazom, ktoré si môžete overiť na zákazníckej linke 0902/969686.