Štvrtok 30. 3. 2023
Dnes má meniny Vieroslava

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
10.1.2023 Ministerstvo dopravy SR; Zmena stavby pred dokončením: "Diaľnica D4, Bratislava, Jarovce - Ivanka sever" č. 05977/2023/SCDKP/00729
9.1.2023 Zápisnica z online zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce v mimoriadnom termíne, ktoré sa konalo dňa 05. 01. 2023.
5.1.2023 Vyhlásenie voľby kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Rusovce
21.12.2022 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vyhlásila výberové konanie na obsadenie riaditeľa školy: Materská škola, Tabaková 10, Bratislava
21.12.2022 MČ Bratislava-Rusovce: Informácia o začatí správneho konania na výrub 2 ks drevín (jedľa a smrekovec opadavý) žiadateľa: Ing. Marián Rendek, Hájová 49, 851 10 Bratislava, rastúcich na pozemku reg. „C“ parc. č. 403/1.
14.12.2022 MČ Bratislava-Rusovce; Oznámenie o začatí územného konania č. UKSP/638/2019/Kb,Go (72/2017) z 13. 12. 2022 pre stavbu Dopravná a technická infraštruktúra Bratislava-Rusovce - sever pre navrhovateľa Ing. Petra Jakubca
12.12.2022 MČ Bratislava-Čunovo; Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby BA-Čunovo, zakabelizovanie VN 144 III. Etapa VNK č. UKSP-145/4-TX/2021-22/C-Kri; Navrhovateľ Západoslovenská distribučná a. s.
6.12.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - PRAKTIKMED spol. s. r. o.
6.12.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Martin Pros
6.12.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - HMnet s. r. o.