Sobota 30. 9. 2023
Dnes má meniny Jarolím

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
13.6.2023 Dňa 12. 06. 2023 bol na webovej stránke MČ Bratislava-Rusovce v sekcii Rozpočet a záverečný účet zverejnený Záverečný účet MČ za rok 2022.
9.6.2023 Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
7.6.2023 Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce na II. polrok 2023
7.6.2023 MČ Bratislava-Rusovce; Výzva na doplnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Dopravná a technická infraštruktúra" Bratislava-Rusovce-sever UKSP/638/2019/2023/Go/Da-v
7.6.2023 MČ Bratislava-Rusovce; Výzva na doplnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Dopravná a technická infraštruktúra" Bratislava-Rusovce-sever UKSP/252/2021/2023/Go/Da-v
16.5.2023 Mestská časť Bratislava-Rusovce; Rozhodnutie č. UKSP/UR/461/2022/2023/Go/Da-1
16.5.2023 Mestská časť Bratislava-Rusovce; Rozhodnutie č. UKSP/PK/638/2019/2023/Go/Da-7
15.5.2023 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Peter Holešovský
15.5.2023 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ján Rizman
15.5.2023 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Jakub Ochaba a MVF INVEST spol. s. r. o.