Sobota 31. 10. 2020
Dnes má meniny Aurélia

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
24.8.2020 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Peter Hegedüš
24.8.2020 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Slovenska pošta, a. s.
24.8.2020 Ministerstvo dopravy a výstavby SR; Rozhodnutie ministra č. 114/2020; "Diaľnica D4, Bratislava, Jarovce -Ivanka sever"
21.8.2020 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - REAL-TIP, s. r. o.
21.8.2020 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - COSY s. r. o.
21.8.2020 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - GOLD4EVER, s. r. o.
21.8.2020 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ing. arch. Peter Veleba s manželkou Ing. arch. Janou Velebovou
21.8.2020 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Mgr. Katarína Kačinová
21.8.2020 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Miroslav Dorinec
20.8.2020 Rozhodnutie MÚ č. 3100/2020 - na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku verejnej zelene, ulica Irkutská (oproti rodinným domom č. 6), Gerulatská ul. (vedľa pošty), Balkánska ul. (vedľa vjazdu do areálu kaštieľa a vedľa výjazdu z ul. Pri Gaštanovej aleji) v čase od 21. 08. 2020 do 31. 08. 2020