Štvrtok 16. 7. 2020
Dnes má meniny Drahomír, Rút

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
29.10.2019 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Rusovce č. /2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rusovce
29.10.2019 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Západoslovenská energetika, a. s.
29.10.2019 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - JUDr. Dag Vaškor
28.10.2019 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Zuzana Zrneková
28.10.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Rastislav Filkasz
28.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky formou verejnej vyhlášky, uloženej na pošte od 28. 10. 2019 do 11. 11. 2019 - Roman Jankovich
23.10.2019 Rozhodnutie MÚ č. 3977/2019 - povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku chodníka, ulica Balkánska č. 81, v čase od 24. 10. 2019 do 25. 10. 2019.
23.10.2019 Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením č. 30286/2019/SCDPK/86344 "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"
23.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky/EX oznámenie termínu súpisu – Rastislav Filkasz
23.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky/VŠZP – František Domics