Pondelok 6. 12. 2021
Dnes má meniny Mikuláš

Oznamy

28
sep
2017

Výzva na vykonanie jesennej deratizácie

Výzva na vykonanie jesennej deratizácie

Výzva na vykonanie jesennej deratizácie v čase od 1.10.2017 do 15.11.2017

 

Podľa §12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyzývame:  

 

  • fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby na vykonanie deratizácie v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie; fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu môžu uskutočniť výlučne prostredníctvom firiem oprávnených na profesionálne vykonanie regulácie živočíšnych škodcov
  • fyzické osoby – občania na vykonanie deratizácie na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok zvýšeného výskytu hlodavcov aj v pivničných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie; fyzické osoby – občania deratizáciu môžu vykonať  aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými prípravkami, ktoré sú schválené na predmetný účel.