Sobota 19. 9. 2020
Dnes má meniny Konštantín

Oznamy

10
júl
2020

Výluka autobusov

V smere z mesta do Rusoviec nebudú denné autobusy premávať cez Jarovce, zavedená bude náhradná doprava X91. Pre opravu Balkánskej ulice bude od 13. júla od 3:55  do 20. júla 2020 do 3:55 hod. zavedená jednosmerná premávka cestnej dopravy medzi Rusovcami a Jarovcami. V smere z Petržalky do Rusoviec bude premávka vedená po hlavnej ceste mimo Jaroviec. Pri ceste z centra mesta a Petržalky do Jaroviec bude možné využiť prestup z liniek 90, 91, 191 a ranného spoja linky N91 na náhradnú linku X91 z Rusoviec do Jaroviec.

 

 • Linky 90 91 a 191 pôjdu v smere do Rusoviec a Čunova medzi zastávkami Slnečnice a Gerulata priamo po ceste I/2 bez zachádzky do Jaroviec.
  • Neobslúžia zastávky Jarovce, záhrady až Kovácsova.
  • Zastávka Vývojová bude obsluhovaná v náhradnej polohe pri križovatke cesty I/2 a Balkánskej ulice.
  • V smere z Rusoviec do mesta bude premávka po stálych trasách.
 • Nočná linka N91 bude premávať pri odchodoch z Jasovskej o 23:55, 0:55, 1:55 a 2:55 v smere do Čunova so zachádzkou na zastávku Jarovce.
  • Neobslúži zastávky Sady až Kovácsova.
  • Zastávka Vývojová bude obsluhovaná v náhradnej polohe pri križovatke cesty I/2 a Balkánskej ulice.
  • Odchod o 3:55 z Jasovskej bude vykonaný bez zachádzky do Jaroviec, pričom na zastávke Vývojová bude zabezpečený prestup na linku X91 smerom do Jaroviec.
  • V smere z Čunova pôjde po stálej trase.
 • Náhradná autobusová linka X91 bude premávať po okružnej trase ŽST Rusovce - Jarovce - ŽST Rusovce, pričom obslúži zastávky:
  • ŽST Rusovce (obojsmerne)
  • Gerulata (obojsmerne)
  • Vývojová
   • v smere do Jaroviec na normálnej zastávke liniek 90 91 191
   • v smere k ŽST Rusovce na náhradnej zastávke liniek 90 91 191 pri križovatke cesty I/2 a Balkánskej ulice
  • Kovácsova (nástupište smer Jarovce)
  • Sady (nástupište smer Jarovce)
  • Jarovce (nástupište smer Petržalka)
  • Píla (nástupište smer Petržalka)
  • Strelnica (nástupište smer Petržalka)
  • Jarovce, záhrady (nástupište smer Petržalka)