Štvrtok 19. 5. 2022
Dnes má meniny Gertrúda

Oznamy

6
okt
2021

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy v rámci prevencie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny, upozorňuje občanov na povinnosť zabezpečenia čistenia a kontrolu komínov.
Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiarov v dôsledku toho, že sa nevenuje dostatočná pozornosť údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov.