Pondelok 6. 7. 2020
Dnes má meniny Patrik, Patrícia

Oznamy

9
apr
2019

Pozvánka na zasadnutie Finančnej a podnikateľskej komisie MČ Bratislava-Rusovce

Pozývame Vás na zasadnutie Finančnej a podnikateľskej komisie MČ Bratislava-Rusovce, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 15. 04. 2019 od 17,30 hod. v zasadačke miestneho úradu MČ Bratislava-Rusovce na I. poschodí.

 

Pozvánka
 

Pozývame Vás na zasadnutie Finančnej a podnikateľskej komisie MČ Bratislava-Rusovce, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 15. 04. 2019 od 17,30 hod. v zasadačke miestneho úradu MČ Bratislava-Rusovce na I. poschodí.

Program:     

  1. Otvorenie.
  2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce.
  3. Informácia o schválení účtovnej závierky spoločnosti ROT, s .r. o. za rok 2018.
  4. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti ROT - Oproti kaštieľu, s. r. o.  za rok 2018.
  5. Prenájom nebytového priestoru (Lamikra TO, s. r. o.) v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102 ako prípad hodný osobitného zreteľa – zrušenie uznesenia č. 47 zo dňa 12. 03. 2019.
  6. Vyúčtovanie spoločného stavebného úradu so sídlom v mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2018.
  7. Zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2019.
  8. Správa z kontroly verejných obstarávaní MČ Bratislava-Rusovce.
  9. Rôzne.

               
                                                                                                                                                     Ing. Robert Kalmár
                                                                                                                              
predseda Finančnej a podnikateľskej komisieZa správnosť: Ing. Pavol Holúbek, tajomník