Štvrtok 16. 7. 2020
Dnes má meniny Drahomír, Rút

Oznamy

30
maj
2019

Pozvánka na zasadnutie MZ MČ Bratislava-Rusovce v mimoriadnom termíne 05. 06. 2019

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Rusovce, ktoré sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa 05. 06. 2019 od 17:00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.

 

  Pozvánka
  Otvorenie 
1.  Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2019 o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy