Štvrtok 16. 7. 2020
Dnes má meniny Drahomír, Rút

Oznamy

23
aug
2019

Participatívny rozpočet 2019 - 2020 - Výzva na zapojenie sa do pracovnej skupiny

Na najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva 03. 09. 2019 budú naši poslanci schvaľovať aj pravidlá participatívneho rozpočtu. Oproti predchádzajúcim rokom bude najzásadnejšou zmenou jeho dvojročný cyklus - v prvom roku sa bude realizovať zber nápadov, ktoré sa neskôr rozpracujú do podoby projektov a o týchto budete rozhodovať - vy, Rusovčania. Podrobnosti vám predstavíme po schválení pravidiel miestnym zastupiteľstvom ako aj na verejnej prezentácii, ktorej termín včas oznámime. V tejto chvíli by sme vás chceli poprosiť, aby ste sa prihlásili do našej výzvy na zapojenie sa do pracovnej skupiny, ktorej úlohou bude participatívny rozpočet a nápady a projekty doň prihlásené, koordinovať. Prihlásiť sa môže ktorýkoľvek obyvateľ Rusoviec s trvalým pobytom v našej mestskej časti, ktorý bude mať čas a chuť podieľať sa na aktivitách spojených s činnosťou komisie. Z prihlásených obyvateľov budú vybraní dvaja, ktorí sa stanú členmi pracovnej skupiny (okrem nej budú v pracovnej skupine 2 poslanci miestneho zastupiteľstva a jeden zamestnanec miestneho úradu). Prihlásiť sa môžete osobne alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: sekretariat@bratislava-rusovce.sk do 02. 09. 2019.
-