Piatok 17. 9. 2021
Dnes má meniny Olympia

Oznamy

25
feb
2021

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z hnedých zberných nádob začína v pondelok 01. 03. 2021

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a. s. (OLO) začína s odvozom biologicky rozložiteľného odpadu od pondelka 01. 03. 2021. Ukončený bude 30. 11. 2021 (utorok).
Informáciu o odvoznom dni nájdu obyvatelia na nálepke umiestnenej na svojej hnedej zbernej nádobe, prípadne na stránke OLO https://www.olo.sk/odvozovy-den-bro/

Bratislavčania (fyzické osoby), ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu môžu BRO celoročne odovzdať na zberných dvoroch a zberných miestach Bratislavy. Viac informácií nájdete na stránke magistrátu: https://bratislava.sk/sk/zberne-miesta-odpadu

V prípade, že ste nadobudli nehnuteľnosť alebo chcete požiadať o kompostér, alebo nádobu na BRO, svoju žiadosť smerujte na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu hlavného mesta SR na Blagoevovej 9 v Bratislave osobne alebo poštou. Kontakty nájdete na
https://bratislava.sk/.../poplatky-za-komunalne-odpady-a...
Požiadavky za bytové domy vybavujú správcovia nehnuteľností, preto, ak bývate v bytovom dome, obráťte sa na svojho správcu.

Do nádob na BRO patrí:
odpad z údržby zelene – kvety, štiepky, piliny, tráva, malé kusy konárov, lístie, odpad ovocia a zeleniny, burina.

Do hnedých nádob na BRO nepatrí:
odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, zvieracie exkrementy, vrecká vrátane „BIO rozložiteľných vreciek“ a iný odpad ako ten, na ktorý je nádoba určená.
Ak sa v nádobe nachádza odpad, ktorý do nej nepatrí, nádoba nemôže byť vyprázdnená. Držiteľ odpadu je povinný na vlastné náklady tento odpad správne roztriediť.

Biologicky rozložiteľný odpad je ďalej zhodnocovaný v kompostárni.