Štvrtok 20. 6. 2024
Dnes má meniny Valéria

Oznamy

1
apr
2019

Odpad nepatrí ku kontajnerom

MČ Bratislava-Rusovce má zriadené zberné hniezda, kam je možné nosiť separovaný odpad ako aj zberný dvor, ktorý je otvorený v utorok a štvrtok v čase 15:00-18:00 a v sobotu v čase od 09:00-12:00 a od 15:00-18:00. Napriek tomu sa každodenne boríme s tým, že odpad je nahádzaný tam, kde nepatrí.

Rozšíril sa nám tu, v Rusovciach, taký nešvár... a radi by sme vás poprosili o spoluprácu pri jeho riešení, lebo sa týka nás všetkých. Áno, podľa fotiek správne tušíte, že ide o odpad.

MČ Bratislava-Rusovce má zriadené zberné hniezda, kam je možné nosiť separovaný odpad ako aj zberný dvor, ktorý je otvorený v utorok a štvrtok v čase 15:00-18:00 a v sobotu v čase od 09:00-12:00 a od 15:00-18:00. Napriek tomu sa každodenne boríme s tým, že odpad je nahádzaný tam, kde nepatrí.

Zopakujme si teda základné pravidlá:

  • zberné hniezda sú určené len na separovaný zber, nenoste tam preto komunálny odpad – OLO ho neodvezie
  • papier k papieru, plast k plastu, sklo k sklu – ak je to inak, znovu máme problém, OLO to neodvezie
  • papierové kartóny, plastové fľaše a pod., prosím, zošľapte – vojde sa ich do kontajnera viac
  • objemný odpad patrí do zberného dvora – nehádžte ho preto, prosím, do kontajnerov, ani pred plot zberného dvora
  • pokiaľ ide o trávu a lístie, na jej separovanie je potrebné používať hnedú zbernú nádobu alebo kompostér – ak ich nemáte, stačí požiadať o ich pridelenie oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií hlavného mesta
  • konáre patria do zberného dvora

 

Tému odpadov vnímame veľmi citlivo a pripravujeme niekoľko opatrení, ktorými sa budeme snažiť tento problém aspoň čiastočne vyriešiť. Zvyšok je na nás všetkých...