Pondelok 6. 7. 2020
Dnes má meniny Patrik, Patrícia

Oznamy

2
maj
2019

Informácia o hlasovacích preukazoch v eurovoľbách 2019

Voľby do europarlamentu budú na Slovensku v sobotu 25. mája, voliť si budeme 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.

INFORMÁCIA O HLASOVACÍCH PREUKAZOCH V EUROVOĽBÁCH 2019

Voľby do europarlamentu budú na Slovensku v sobotu 25. mája, voliť si budeme 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.

Hlasovací preukaz umožňuje voličovi hlasovať aj mimo trvalého bydliska, treba však oň požiadať na miestnom úrade. Hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom alebo s pobytovým preukazom občana Európskej únie. Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.

O hlasovací preukaz v eurovoľbách možno požiadať elektronicky/písomne alebo osobne na miestnom úrade.


ELEKTRONICKÁ/PÍSOMNÁ ŽIADOSŤ

termín: do 3. mája

kam adresovať svoju žiadosť: skolstvo@bratislava-rusovce.sk alebo listom do podateľne miestneho úradu

ako na to: v žiadosti je potrebné uviesť svoje údaje, ako aj adresu, kam má byť preukaz poslaný, prípadne môžete v žiadosti uviesť, že hlasovací preukaz si vyzdvihnete na miestnom úrade osobne, resp. kto ho za vás vyzdvihne (vyzdvihnúť hlasovací preukaz je možné najneskôr do 24. mája).


OSOBNÁ ŽIADOSŤ

termín: do 24. mája

ako na to: tlačivo žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu si môžete vypísať osobne na miestnom úrade, Vývojová 8, Bratislava-Rusovce, č. dverí: 18.


Osobne si môže volič hlasovací preukaz vyzdvihnúť na miestnom úrade najneskôr deň pred konaním volieb, čiže 24. mája; opätovne na č. dverí 18.


Hlasovací preukaz môže prevziať na základe plnomocenstva (nemusí byť úradne overené) aj iný občan, v takom prípade je nutné v žiadosti uviesť aj jeho údaje.