Pondelok 26. 2. 2024
Dnes má meniny Viktor

Oznamy

21
sep
2022

Hľadáme posilu do nášho tímu

Hľadáme posilu do nášho tímu na pozíciu: referent investičných činností.
Pozícia: Referent investičných činností

Hlavnými náplňami práce našej novej kolegyne/kolegu bude:
• analýza investičných zámerov mestskej časti (vrátane opráv a rekonštrukcií) a investičných zámerov na území mestskej časti,
• vyhľadávanie, odporúčanie a zadávanie na realizáciu nových investičných projektov v rámci fondov EÚ a iných externých zdrojov financovania; stanoviská k podnetom v tejto oblasti od starostky a zamestnancov miestneho úradu,
• zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné rozhodnutie a realizačných projektov pre investičné projekty mestskej časti, prípadne pri ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác vykonávaných mestskou časťou,
• zabezpečenie vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií ku konaniam v súlade s príslušnou legislatívou,
• zabezpečenie odborných posudkov špecialistov,
• príprava, riadenie a implementácia investičných projektov mestskej časti,
• realizácia povoľovacích konaní na úseku rozkopávok,
• administratívne zabezpečenie správy a dopravného značenia na komunikáciách III. a IV. triedy,
• spolupráca s Magistrátom hlavného mesta vo veciach dopravného značenia na komunikáciách I. a II. triedy,
• administratívne zabezpečenie verejného osvetlenia,
• zabezpečenie funkčného kamerového systému na území mestskej časti v súčinnosti s príslušnými orgánmi samosprávy a štátnej správy; súčinnosť pri príprave a rozširovaní kamerového systému umiestneného na území mestskej časti,
• zabezpečenie a realizácia zadávania zákaziek s nízkou hodnotou v určenom rozsahu v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“),
• príprava podkladov pre zadávanie podlimitných a nadlimitných zákaziek v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z., súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania externým subjektom počas celého procesu.

Bližšie informácie nájdete TU: https://www.profesia.sk/.../mestska-cast.../O4318669...

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 24. októbra 2022.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a ďakujeme za zdieľanie.