Piatok 29. 5. 2020
Dnes má meniny Vilma

Oznamy

21
dec
2019

Bližšie informácie pre tých, ktorí by chceli darovať krv 0 RH negatív tanečníci Lucii zo SĽUK-u

Dobrý deň, prosíme všetkých dobrých ľudí, ktorí môžu a sú ochotní pomôcť zachrániť život 22 ročnej tanečnice Sľuk-u Lucie Zubrovej o darovanie bielych krviniek (granulocytov). Lucie je pacient, ktorého telo nevládze zregenerovať biele krvinky a momentálne bojuje o život v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej na klinike hematológie a transfuziológie v Bratislave. Je to veľmi súrne, nasledujúce hodiny rozhodujú o jej živote.

Ak by ste mohli a boli ochotní, prosím, kontaktuje koordinátora darcov:

Michal Šándori

0905 888 210

michal.sandori@gmail.com


Potrebujeme darcov a darkyne spĺňajúcich nasledujúce podmienky:

- Krvná skupina: 0, Rh Negatív (krvná skupina bude skontrolovaná v NTS)

- Darcom môže byť žena aj muž.

- Darca/darkyňa musí mať váhu minimálne 60 kg.

- Dobré žilné prístupy do oboch rúk (skontrolujú to sestry NTS Ružinov BA)

- Bez alergie toho času, aj bez alergie v minulosti.

- Bez užívania antibiotík posledný 1 mesiac.

- Bez operačných zákrokov a endoskopických vyšetrení posledných 6 mesiacov.

- Bez cestovania do exotických tropických krajín posledných 6 mesiacov.

- Bez zmeny sexuálneho partnera v posledných 3 mesiacoch.

- Bez užívania pravidelných liekov okrem antikoncepcie.

- Darca súhlasí s podkožným podaním rastového faktora pred odberom granulocytov aferézou.

- Darca súhlasí s použitím HES roztoku a antikoagulant Citrat pri aferéze

- Bez ochorenia pečene a obličiek.

- Ženy nesmú byť tehotné, ani po potrate.

- Kto môže darovať celú krv - viď na stránke www.ntssr.sk

(Nejasnosti komunikujte, prosím, s koordinátorom, ktorý v prípade potreby kontaktuje lekára KHaT).

Išlo by nasledujúci proces darovania granulocytov (bielé krvinky).

Prvý deň sa darca po dohovore s koordinátorom dostaví do NTS Ružinov BA v dohodnutom čase pre účel kontroly lekárom, pričom je potrebné:

a) Pri evidencii darcov informovať, že prišiel z dôvodu „Darovania granulocytov pre pacienta“

b) Vyplniť dotazník darcov a absolvovať následnú kontrolu aferetickým lekárom.

c) Skontrolovať žilné prístupy do oboch rúk zdravotnou sestrou NTS Ružinov.

d) Absolvovať odber vzorky krvi pre krvný obraz, virológiu, krvnú skupinu atď.

Ďalší dohodnutý deň bude vhodný darca informovaný a prizvaný na podanie rastového faktora vo fakultnej nemocnici UNB Antolská KHaT v Bratislave, kde pacient leží. V dohodnutom čase a dohodnutom mieste vo večerných hodinách bude podaný rastový faktor pod kožu darcu.

Nasledujúci deň, to je o 12 hodín po podaní rastového faktora v KHaT, bude realizovaný odber bielych krviniek (granulocytov) aferetickým prístrojom v NTS Ružinov BA.

Ide o:

1) Prístrojový odber bielych buniek aferézou po kontrole lekárom.

2) Procedúra trvá cca 3 hodiny.

3) Pritom budú použité 2 roztoky, HES roztok a Citratový roztok, ktoré umožnia odber bielych krviniek.

4) Odobraté biele krvinky budú podané pacientovi čo najskôr.

ĎAKUJEME všetkým za pomoc

Luckina rodina