Nedeľa 22. 5. 2022
Dnes má meniny Júlia, Juliana

Aktuality a kultúrne akcie

8
nov
2021

Zmena organizácie dopravy na Irkutskej ulici

Od 9. 11. 2021 do 16. 11. 2021 sa bude na uliciach Irkutská a Maďarská (v časti od kostola sv. Márie Magdalény po Irkutskú ulicu) realizovať vodorovné a zvislé dopravné značenie. Základnou zmenou je ZJEDNOSMERNENIE Irkutskej ulice. Dôvodom je najmä zvýšenie počtu parkovacích miest na ulici, ako aj zvýšenie bezpečnosti a prehľadnosti cestnej premávky na nej. Parkovanie v zóne nebude nateraz spoplatnené. Zvýhodnení budú občania bývajúci v danej zóne, ktorým bude vydaná rezidentská karta. Podmienkou vydania dvoch kusov rezidentskej karty na jednu nehnuteľnosť (rodinný dom alebo byt), je vzťah k nehnuteľnosti v danej zóne (napr. trvalý pobyt alebo nájomná zmluva) a vzťah k vozidlu. Každý rodinný dom, resp. byt dostane bezplatne aj tzv. návštevnícku parkovaciu kartu, ktorá umožní dočasné parkovanie v zóne pre návštevy. Realizácia vodorovného dopravného značenia („maľovanie čiar na vozovku”) sa bude týkať Irkutskej ulice, preto žiadame všetkých majiteľov motorových vozidiel, aby od 9. 11. 2021 do 16. 11. 2021 neparkovali svoje vozidlá na ceste, ani po okrajoch, nakoľko tento priestor bude potrebný na realizáciu uvedených prác. Prosíme Vás o rešpektovanie pokynov dodávateľa dopravného značenia. V prípade skoršieho ukončenia prác vás budeme informovať.
Bližšie informácie ako požiadať o rezidentskú/návštevnícku kartu nájdete tu: https://www.bratislava-rusovce.sk/doprava

Grafické znázornenie zmeny organizácie dopravy nájdete ako prílohu tohto postu, prípadne tu: https://www.bratislava-rusovce.sk/.../pp_rusovce_2021_09...