Utorok 3. 8. 2021
Dnes má meniny Jerguš

Aktuality a kultúrne akcie

7
apr
2021

Výzva na vykonanie jarnej deratizácie v čase od 01. 04. 2021 do 31. 05. 2021

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava vyzýva na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja, a to v období od 01. 04. 2021 do 31. 05. 2021.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
v y z ý v a   n a   v y k o n a n i e
celoplošnej jarnej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) na území všetkých obcí
Bratislavského samosprávneho kraja v období od 01. 04. 2021 do 31. 05. 2021, a to:

 

I) obce vykonajú deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo vlastníctve obcí;

II) fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov i skládok odpadov; fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom oprávnených firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou na vykonanie činnosti: regulácia živočíšnych škodcov prípravkami určenými na profesionálne použitie; 

III) fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie;
fyzické osoby – občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami v malospotrebiteľských baleniach , ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Výzvu na vykonanie jarnej deratizácie nájdete TU.