Piatok 1. 12. 2023
Dnes má meniny Edmund

Aktuality a kultúrne akcie

2
mar
2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE OBČIANSKYCH PROJEKTOV

VÝZVA NA PREDKLADANIE OBČIANSKYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH Z PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU MČ BRATISLAVA-RUSOVCE.

Neprehliadnite a zapojte sa!

Vážení  občania Rusoviec,

aj tento rok máte opäť možnosť  aktívne sa zapojiť  do rozhodovania kde a ako bude použitá časť financií z rusovského rozpočtu. Umožňuje to tzv. participatívny rozpočet („ďalej len PR“), prostredníctvom ktorého môžete aj Vy  obyvatelia vybrať prioritné projekty financované  mestskou časťou.

Pre rok 2018 bola na realizáciu projektov PR vyčlenená v rozpočte MČ čiastka vo výške 5.700,- €, z toho 2.700,- € na výdavky bežné (napr. služby, drobný materiál) a 3.000,- € na výdavky kapitálové (napr. výstavby, rekonštrukcie). Čiastka je zložená z odmien poslancov MČ, ktorí sa ich vzdali v prospech tejto aktivity a financií vyčlenených v rozpočte MČ na tento účel.  Oproti minulému roku 2017 je čiastka vyššia o 3.000,- €.

Všetky Vaše nápady a návrhy ako  spríjemniť a skvalitniť nažívanie všetkých nás,  môžete spracovať do projektov, ktoré zašlete poštou alebo osobne doručíte na MČ Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10  Bratislava do 6.4.2018 (piatok). Projekty musia spĺňať pravidlá a podmienky schválené uznesením miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce č. 404  zo dňa 15.2.2018.

PRAVIDLÁ  PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU – OBČIANSKE PROJEKTY  NA ROK 2018 nájdete TU.