Štvrtok 13. 8. 2020
Dnes má meniny Ľubomír

Aktuality a kultúrne akcie

2
júl
2019

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 02. 07. 2019

Na základe oznámenia Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy Vás informujeme, že na území hlavného mesta SR Bratislavy je od 02. 07. 2019 od 15:00 hod. až do odvolania vyhlásený ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV, a to na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku).