Piatok 1. 12. 2023
Dnes má meniny Edmund

Aktuality a kultúrne akcie

13
mar
2018

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

Prijímanie detí do materskej školy pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne od 23. apríla do 27. apríla 2018

 

  • 23.04.2018 pondelok v čase od 10,00 hod.do 13,00 hod.,
  • 24.04.2018 utorok v čase od 14,00 hod. do 17,00 hod.,
  • 25.04.2018 streda v čase od 10,00 hod.do 13,00 hod.,
  • 26.04.2018 štvrtok v čase od 14,00 hod. do 17,00 hod.,
  • 27.04.2018 piatok v čase od 10,00 hod. do 13,00 hod.,


Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí sa do MŠ v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava-Rusovce v zmysle § 59 ods.1 školského zákona, budú prijímať deti:

a) spravidla deti vo veku od 3 rokov (deti, ktoré v roku 2018 dovŕšia vek 3 rokov) do 6 rokov ich veku,
b) prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
c) prednostne deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

V súlade s § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. riaditeľ Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce po predchádzajúcom prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 01.03.2018 určuje

ostatné podmienky prijímania detí

v prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať:

  • súrodenci už umiestnených detí v materskej škole

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia detí predložia žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ s potvrdením o zdravotnom stave, ktoré bude obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní – tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským“ (ďalej len „žiadosť“). Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je úplná a nie je akceptovateľná. Žiadosť je zverejnená a dá sa stiahnuť  nižšie alebo z internetovej stránky www.zsrusovce.sk. Žiadosť môže poskytnúť aj materská škola.

Oznam o mieste a termíne prijímania detí na predrimárne vzdelávanie v materskej škole v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce pre školský rok 2018/2019

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským