Piatok 10. 7. 2020
Dnes má meniny Amália

Aktuality a kultúrne akcie

1
aug
2019

Pozvánka na zasadnutie MZ MČ Bratislava-Rusovce v mimoriadnom termíne 06. 08. 2019

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Rusovce, ktoré sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa 06. 08. 2019 od 17:00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.
  Pozvánka
  Otvorenie 
  Schválenie programu 
  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  
1.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce