Sobota 2. 3. 2024
Dnes má meniny Anežka

Aktuality a kultúrne akcie

15
jún
2018

Petícia Petícia proti hluku a zápachu zo slovnaftu

Petícia obyvateľov bývajúcich v okolí Slovnaftu, ktorí sú priamo dotknutí neustálim hlukom a zápachom zo Slovnaftu, do ktorej sa zapojila aj MČ Bratislava-Rusovce.

Petícia obyvateľov bývajúcich v okolí Slovnaftu, ktorí sú priamo dotknutí neustálym hlukom a zápachom zo Slovnaftu

My obyvatelia bývajúci v okolí Slovnaftu, pociťujeme zníženú kvalitu bývania a vnímame možné zdravotné riziká, ktoré vznikajú procesmi prebiehajúcimi v areáli rafinérie Slovnaft.

Od roku 2015 je možné vnímať z roka na rok zhoršujúci sa stav tohto problému, kedy sa bývanie v niektorých dňoch stáva neznesiteľným. My občania bývajúci najmä v mestských častiach Bratislavy - Podunajské Biskupice, Ružinov, Vrakuňa, Petržalka, Rusovce, ako aj prímestských obciach Rovinka, Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Most pri Bratislave, vnímame v neakceptovateľnej miere nasledovné:
 • zvýšenú hlučnosť šíriacu sa z rafinérie Slovnaft nielen počas dňa, ale najmä v nočných hodinách (od 22:00 do 6:00)
 • nepríjemné nízkofrekvenčné tóny šíriace sa vo vlnách z rafinérie Slovnaft kedykoľvek počas dňa aj v noci, ktoré prenikajú aj cez zatvorené okná a steny,
 • nepríjemný silný chemický zápach šíriaci sa z rafinérie Slovnaft kedykoľvek počas dňa aj v noci

Týmto žiadame o vyriešenie našej situácie prostredníctvom spoločného, bezodkladného postupu kompetentných orgánov v tejto veci. Ide najmä o Regionálny úrad verejného zdravotníctva (MUDr. Otakar FITZ), Slovenskú inšpekciu životného prostredia (Ing. Pavol Melichar), štatutárne orgány ako aj poslancov vyššie uvedených zasiahnutých mestských častí a obcí, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD.) a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (Ing. László Sólymos), aby bolo zabezpečené nasledovné:

 • identifikácia konkrétnych výrobných jednotiek alebo iných zdrojov vyššie popísaného hluku a nízkofrekvenčných tónov,
 • identifikácia zdrojov vyššie popísaného chemického zápachu,
 • prijatie takých opatrení zo strany orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy, ako aj rafinérie Slovnaft, ktoré povedú k odstráneniu tohto nevyhovujúceho stavu.

Zároveň žiadame kompetentné kontrolné orgány SR konať tak, aby bola zabezpečená neustála priebežná kontrola ukazovateľov hluku a zápachu s verejne prístupným publikovaním a vyhodnocovaním ukazovateľov hluku a zápachu vo vyššie uvedených mestských častiach a obciach.

V prípade, že kompetentné slovenské orgány nebudú riešiť našu situáciu, táto petícia bude postúpená na riešenie poslancom Európskeho parlamentu a príslušným komisiám a organizáciám EÚ nakoľko máme za to, že Slovnaft čerpal a čerpá na riešenie problémov s hlukom a zápachom nemalé finančné prostriedky z EÚ aj zo slovenského rozpočtu.

Neprávom obťažovaní občania

K tejto petícii vyjadrili svoju podporu nasledovní volení zástupcovia občanov zasiahnutých lokalít:

 • Bc. Ján Duranský – poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
 • Attila Foglszinger – poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
 • Ing. Vladimír Holásek – poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
 • Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. – poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
 • Lukáš Lampart – poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
 • Jaroslav Švehla – poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
 • Ing Slavomír Drozd – poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov
 • Mgr. Jozef Matúšek – poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov
 • Ing., arch. Branislav Kaliský – poslanec mestského zastupiteľstva hl.m. SR Bratislavy za volebný obvod Ružinov
 • Ing. Michal Hrapko – poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vrakuňa
 • Ing. Ladislav Kugler – poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vrakuňa
 • JUDr. Ing. Martin Kuruc – starosta mestskej časti Bratislava – Vrakuňa
 • Mgr. Art. Jana Némethová – poslankyňa miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vrakuňa
 • Mgr. Pavol Prikryl – poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vrakuňa
 • Ing., Mgr. Marek Zajíček – poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vrakuňa
 • Mgr. Miroslava Makovníková Mosná – poslankyňa miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka
 • Dušan Antoš – starosta mestskej časti Bratislava – Rusovce
 • Milan Kubeš – starosta obce Rovinka
 • Ing. Milan Lodňanek – poslanec obecného zastupiteľstva obce Dunajská Lužná
 • Ing. Darina Balková – poslankyňa obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo
 • Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá - poslankyňa mestského zastupiteľstva hl.m. SR Bratislavy za volebný obvod Petržalka

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy podľa § 3 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov je Ing. Martin Halás, Baltská 33, 821 06 Bratislava.  

PODPÍSAŤ PETÍCIU ONLINE