Sobota 2. 3. 2024
Dnes má meniny Anežka

Aktuality a kultúrne akcie

23
feb
2023

OLO začína s odvozom biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad od 1. 3. 2023

Bratislavská mestská spoločnosť OLO a.s. začína s odvozom biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad od stredy, 1. 3. 2023. Ukončený bude 1. 12. 2023 (piatok).
Informáciu o odvoznom dni nájdete na nálepke svojej hnedej zbernej nádoby a na stránke OLO https://www.olo.sk/odvozovy-den-bro/
Bioodpad zo záhrad sa dá odovzdať aj na zbernom dvore na Vývojovej ulici alebo celoročne aj na zbernom dvore OLO, na Starej Ivanskej ceste 2 v Bratislave.

V prípade, ak obyvatelia získali nehnuteľnosť a majú záujem o nádobu na BRO alebo o kompostér, žiadosť je potrebné doručiť na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu hlavného mesta SR, Blagoevova 9, Bratislava osobne alebo poštou. Kontakty nájdete na https://bratislava.sk/.../poplatky-za-komunalne-odpady-a...

Ak bývate v bytovom dome chceli by ste mať nádobu na BRO, obráťte sa na svojho správcu, ktorý sa bude Vašej požiadavke venovať.

Do hnedých nádob na BRO patria:
- kvety
- štiepky
- piliny
- tráva
- malé kusy konárov
- lístie
- odpad ovocia a zeleniny
- burina

Do nádob na BRO nepatria:
- odpady z domácností živočíšneho pôvodu
- mliečne a mäsové výrobky
- zvieracie exkrementy
- vrecká vrátane kompostovateľných vreciek
iný odpad ako ten, na ktorý je nádoba určená.

Ak sa v nádobe nachádza odpad, ktorý do nej nepatrí, nádoba nemôže byť vyprázdnená. Držiteľ odpadu je v tomto prípade povinný odpad správne vytriediť.

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad sa ďalej zhodnocuje v kompostárni.

Aký je rozdiel medzi zbernou nádobou na záhradný bioodpad a kuchynský bioodpad?
Zber záhradného bioodpadu prebieha sezónne od marca do novembra, 1x za dva týždne. Kuchynský bioodpad zbiera spoločnosť OLO počas celého roka, od 27. februára 2023 opäť dvakrát za týždeň.
Do hnedých nádob na záhradný bioodpad nepatria vrecká s kuchynským bioodpadom, tieto druhy odpadu majú rozdielne spracovanie. Nádoby na záhradný bioodpad sa od nádob na kuchynský bioodpad líšia veľkosťou a nálepkami.

Ako kombinovať zber kuchynského bioodpadu a domáce kompostovanie?
Obe metódy sa efektívne dopĺňajú, čím je možné zabezpečiť zhodnotenie čo najväčšieho množstva biologicky rozložiteľného odpadu. Odpad z ovocia a zeleniny je možné kompostovať doma, podobne ako kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie a burinu.
Mäso, ryby a mliečne výrobky spolu s akýmkoľvek vareným jedlom môžete uložiť do zberu kuchynského bioodpadu, no nemali by sa kompostovať doma. Bežný domáci kompostér, ktorý je umiestnený na záhrade, ich nedokáže plnohodnotne spracovať.