Sobota 20. 8. 2022
Dnes má meniny Anabela, Liliana

Aktuality a kultúrne akcie

26
júl
2021

Ocenili sme osobnosti Rusoviec za rok 2021

Včera sme pri príležitosti Rusovských hodov prvýkrát odovzdali ocenenia Osobnosť Rusoviec.
Na základe vašich návrhov vybrali členovia komisie pre školstvo, sociálne a zdravotné veci a komisie pre kultúru a šport jedného nominovaného v každej kategórii - žena, muž, dieťa do 15 rokov, ktorého navrhli starostke Rusoviec na udelenie ocenenia.
Starostka Lucia Tuleková Henčelová odovzdala ocenenia za rok 2021 pani Alžbete Uhrákovej, Júliusovi Mariánovi Prachárovi a Adele Hlasnej.

Pani Alžbete Uhrákovej bolo udelené ocenenie za dlhoročnú neúnavnú umelecko-pedagogickú prácu, za rozvoj detských talentov a budovanie pozitívneho vzťahu k folklóru a tradíciám, ako aj za reprezentáciu mestskej časti s Detským folklórnym súborom GERULATA.

Dôstojnému pánovi ThDr. Júliusovi Mariánovi Prachárovi bolo ocenenie udelené za rozvoj rímsko-katolíckej farnosti v Rusovciach, ako aj za presadzovanie pozitívnych duchovných hodnôt a otvorenú komunikáciu medzi obyvateľmi mestskej časti.

Slečne Adele Hlasnej bolo ocenenie udelené za vynikajúce výsledky v škole, záujmovej činnosti a na olympiádach, ako aj za šírenie dobrého mena školy a celej mestskej časti.

Srdečne blahoželáme!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ocenenie je prejavom úcty mestskej časti Bratislava-Rusovce významnej osobnosti za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti, ako aj za činnosť, ktorou sa významným spôsobom nominovaná osobnosť pričinila o kultúrny rozvoj mestskej časti Bratislava-Rusovce alebo za činnosť pri záchrane ľudských životov.