Streda 27. 1. 2021
Dnes má meniny Bohuš

Aktuality a kultúrne akcie

5
nov
2020

Jesenný zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok 28. 11. 2020

Jesenný zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok sa uskutoční dňa 28. 11. 2020 (sobota), 10:30 - 12: 30 HOD. na zbernom dvore.
Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s. r. o. preberať len od občanov, fyzických osôb - nepodnikateľov tieto komunálne odpady:
 
  • Staré náterové hmoty
  • Odpadové rozpúšťadlá
  • Pesticídy
  • Oleje a tuky
V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od jednej osoby.
 
  • Batérie a akumulátory
  • Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
  • Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.)
  • Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)
Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám - nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a. s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.
Spoločnosť ARGUSS, s. r. o. zároveň oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.