Štvrtok 19. 5. 2022
Dnes má meniny Gertrúda

Aktuality a kultúrne akcie

6
okt
2021

Jesenný zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok 16. 10. 2021

Jesenný zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok sa uskutoční v sobotu 16. 10. 2021, 10:30 - 12: 30 hod. na zbernom dvore v Rusovciach.

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom sa budú preberať LEN OD OBČANOV, fyzických osôb - nepodnikateľov tieto komunálne odpady:
 

  • Staré náterové hmoty
  • Odpadové rozpúšťadlá
  • Pesticídy
  • Oleje a tuky
    V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. Takýto odpad bude odobraný len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od jednej osoby.
  • Batérie a akumulátory
  • Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
  • Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.)
  • Vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám - nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a. s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.